Dialogforum Østfold

Kunnskap, kjennskap, vennskap er stikkordene når Dialogforum Østfold arrangerer dialogdager for ungdomsskoleelever og skoleledere. Gjennom kulturutveksling, flerkulturell mat og dialogøvelser bygger de ned fordommer og forebygger utenforskap. Prospera-teamet skal hjelpe med nyetablering i Fredrikstad.

Bak tiltaket står en rekke engasjerte mennesker fra lokale moskér og kirker som er mer opptatt av hva som forener enn hva som skiller. Dialogdager har vært arrangert på ungdomsskoler Sarpsborg siden 2015, nå ønsker Dialogforum Østfold å tilby sitt undervisningsopplegg også til ungdommer i Fredrikstad.

Prospera-prosjektet

Prosjektmålet er å bidra til langsiktig og bærekraftig drift. Leveransen inkluderer:

  • Konkretisering av mål for de kommende tre årene
  • Driftsbudsjett og finansieringsstrategi for de neste tre årene
  • Salgsstrategi som kan bidra til videre finansiering
    Pro bono-teamet

Ønsket kompetanse

Prosjektleder og prosjekt-mentor samt konsulenter med erfaring innen økonomi, salg, forretningsutvikling og strategi.

  • Arbeidssted: Fredrikstad
  • Oppstart: februar/mars 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.