Stavangers konsulenter – se hit!

Prospera er Norges ledende organisasjon innen kompetansebasert frivillighet. Vi har 250 pro bono­-konsulenter som bidrar i Prosperas prosjekter. 1 prosjekt varer i 3 måneder og man må sette av 5 timer i uken i denne perioden. Alt foregår på kveldstid.

Nå ønsker Prospera å sette sammen et team av tre jurister, en økonom og en forretningsutvikler. Teamet skal finne frem til forslag om hvordan Frilagerets driftsmodell skal se ut. Dette caset handler om å utarbeide en delingsøkonomisk modell, der moms, bærekraft og ikke minst frilufts og aktivitetsglede er sentrale premisser. Frilageret er en satsing som ivaretas av Stavanger Turistforening, Vesterlen speiderkrets, sammen med Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd.

Vil du bidra til teamet som skal bidra med sin kompetanse til å skape dette spennende stedet? —Der organisasjoner kan huse sitt utstyr, få valuta for utleie og byttelåne med andre? Der folk flest kan låne kano, skøyter og ski med mer! Da blir vi glade for å høre fra deg.

Her er rollene vi skal fylle:

Prosjektleder – søk her

Jurist – søk her

Entreprenør/Forretningsutvikler – søk her

QA-leder/Coach – søk her

Økonom/regnskapsfører

Vi i Prospera legger til rette for et godt prosjektløp, følger opp underveis og suppoerterer der det er nødvendig. Prosjekteier ser frem til å jobbe sammen med et spennende og kompetent pro bono-team.