Prospera-team til Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbund (NSF) organiserer sjakklivet for voksne i Norge, og har også tilbud til barn og unge. NSF har cirka 125 klubber og 4000 medlemmer over hele landet.

Sjakk & Samfunn er et landsomfattende prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund med mål om at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.

Sjakk & Samfunn startet høsten 2019 opp med et tilbud til alle landets biblioteker. De neste årene vil en rekke andre samfunnsområder også inviteres til å bli med: Kriminalomsorg, eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helse, bare for å nevne noen. I tillegg satser Sjakk & Samfunn på et sterkt samarbeid med Norges Frivilligsentraler.

Vi i Prospera gleder oss nå til å sette sammen et team som skal jobbe med å videreutvikle Sjakk og samfunn sin leveransemodell til å kunne fungere på nye grupperinger!

Dette pro bono-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Teamet skal videreutvikle Sjakk og samfunns leveransemodell som tidligere er brukt i skolene, bibliotek og fengsel, til nå også og rette seg mot eldre i eldreomsorgen. Denne satsingen inneholder også et spennende konsept der skolebarn møter eldre i eldreomsorg rundt sjakkspillet. Leveransen vil ha overføringsverdi til 30 andre samfunnsområder (militære, asylmottak, barnevern).

Teamet skal:

  • Kartlegge hvor, helt konkret, i eldreomsorgen er sjakk relevant?
  • Utvikle verdiforslag for sjakk i eldreomsorg
  • Utvikle stakeholderanalyse, både for å se hvor og hvordan satsingene lettest kan rulles ut, men også å synliggjøre inntektsmuligheter.
  • Lage en finansieringsmodell først og fremst mot eldreomsorgen (men også mot noen utvalgte av de 30 samfunnsområdene)

Teamet bør bruke Business Canvas Model som ramme for prosjektet.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, ledelse, strateg, forretningsutviklere, organisasjonsutviklere, fundraisere, entreprenører

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Mars 2020
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet