Give get grow

Prosperas pro bono-konsulenter er læringstalenter. Vi i administrasjonen ser gang på gang situasjoner som inspirerer oss fordi de takles av personer som hele tiden vrir om på perspektiver og metodikker for å få teamet og oppdragsgiver fra A-Å.

Vi mennesker trives med utfordringer, men utfordringer er best når man bestemmer litt over dem selv, og de er gitt innenfor kjente rammer. Men de er helt nødvendige for at vi skal oppleve ekte læring.

Den tradisjonelle måten å lære på er klasseroms-basert, kurs-basert, oven fra og ned og gjerne sertifiseringsbasert. Prosperas pro bono-prosjekter er eksperimentelle, team-baserte og det handler like mye om soft skills, som hard skills for å få til en vellykket leveranse. Det lærer man alltid mye av.

Lag egen give get grow-plan

  1. Identifiser dine personlige og profesjonelle behov, og match disse med en mulighet frivilligheten gir deg.
  2. Bygg din egen utviklingsplan og evaluer utviklingen din ved ønskede milepæler.

Slik gjør du det

  • kartlegg de mulighetene for opprykk eller nye områder for verdiskaping som finnes
  • kartlegg de kvalifikasjonene du trenger for et karrierebyks eller økt verdiskaping i bedriften du jobber i.
    • ønsker du erfaring i intraprenørskap? Design-thinking? Lean start-up-metodikk?
  • ønsker du øke bredden i dine kvalifikasjoner?
    • er du flink nok til å lytte, og til å forankre dine anbefalinger og løsninger hos oppdragsgiver?
  • ønsker du dypere mestring innenfor en profesjonell ekspertise?

Hos Prospera vil du finne likekvinner- og likemenn som også ønsker å utvide sine perspektiver, og som ønsker å se sin kompetanse i lyset av andre mennesker man ellers ikke ville jobbet sammen med. Du må ha tre års arbeidserfaring fra den kompetansen du donerer bort, men her utfordres selv den mest erfarne forretningsadvokat! Våre prosjekt-mentorer er til for å støtte deg i ditt arbeid og din utvikling.

Du kan også undersøke om det er mulighet for at arbeidsstedet ditt kan implementere pro bono-program. Prospera er behjelpelige i å muliggjøre dette.