Kriterier for pro bono-hjelp

Dette er kriteriene vi vurderer organisasjoner som søker vår hjelp ut fra. Man trenger ikke kunne krysse av på alle punkter. Det er en helhetlig vurdering som ligger til grunn for et mulig samarbeid. Om din organisasjon kan krysse på de fleste punkter, tar vi gjerne imot en søknad via vårt søknadsskjema og håper vi kan hjelpe:

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 5. Organisasjonen bør ha stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prospera. Det er viktig at Prospera kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og at dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør være tidfestede og konkrete. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperas involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prospera.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 11. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 12. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.