Få gratis hjelp av Prospera

Søknadsfristen er 1. juni – Slik fungerer det:

Prospera har et nettverk med konsulenter over hele Norge som bistår ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører helt gratis.

Hvem hjelper vi?

Det første vi vurderer er om organisasjonen oppfyller våre kriterier for å få pro bono-hjelp. Man trenger ikke å kunne krysse av på alle kriteriene, men totaliteten bør overbevise oss om at dersom organisasjonen får hjelp av oss vil det ikke være fare for at innsatsen legges ned kort tid etter, og at med vår hjelp er det mulig å løse en konkret utfordring eller hjelpe organisasjonen nærmere en gitt ambisjon.

Hvordan søker man?

Man søker pro bono-hjelp til sin organisasjon via dette skjemaet. Dette er ikke en type søknad der alt må være perfekt for å få tilslag. Skrivefeil = velkommen, Uferdige tanker = velkommen. Men last opp det dere har av formelle dokumenter: årsberetninger, regnskap, vedtekter etc.

Hva man søker hjelp til bør man i alle fall ikke bruke mye tid på å formulere. Prosperas administrasjon må uansett i samtale med organisasjonen finne ut hvor skoen trykker mest, og hvordan vi kan hjelpe best.

Søk i god tid. Et godt tips er å tenke langsiktig rundt spørsmålet: Hvordan kan min organisasjon bygge kapasitet med pro bono?

Hvordan hjelper vi?

Prosperas administrasjon gjennomfører en scoping-prosess med organisasjonen. Vi vil finne ut hva som egentlig er problemet, og hvordan vi best kan hjelpe. Når dette er åpenbart rekrutterer vi et team på fem konsulenter med riktig kompetanse for å løse vår problemstilling.

Når teamet er på plass inviterer vi alle til kick off, og så er vi i gang.

Teamet jobber i tre måneder og setter av fem timer i uka til dette arbeidet. Det er mye tid. Nøkkelpersonene i din organisasjon må også sette av tid omtrent hver uke for å spille teamet godt.

Etter tre måneder samles vi alle igjen til overlevering og kake!

Hva hjelper vi med?

Det er bare fantasien som setter stopper for hva pro bono-bistand kan være, men her er noen klassikere:

  • Prospera-team hjelper gjerne med å løfte blikket noen år frem. Hvilken fremtid ønsker man seg? Prospera-konsulentene lager en plan for å komme dit.
  • Ønsker du deg bærekraftig økonomi? Prospera-konsulentene kan se på pris-strategi eller lage en såkalt break-even-analyse der vi 1) Ser på ønsket aktivtetsnivå 2) Hva dette koster 3) Hva man trenger, og hvordan man kan få de nødvendige inntektene.
  • Ønsker du at flere visste om din innsats? Prospera-konsulentene kan lage kommunikasjonsstrategi- og plan.
  • Ønsker du å skalere? Prospera-konsulentene kan utvikle en strategi der kjerneaktiviteter, kostnader, muligheter, stakeholdere settes inn i en plan for å nå skaleringsplanen.
  • Ønsker du at vedtektene dine, og kontraktene dine passet bedre og støtte bedre oppunder dine behov? Prospera-juristene kan hjelpe deg med det.
  • Ønsker du deg flere frivillige, eller at du var flinkere til å ta vare på dem? Prospera-konsulentene kan designe din frivillighetsreise.
  • Ønsker du å vite hva det koster å lage en ny nettside? Prospera-konsulentene kan utvikle en kravspesifikasjon til deg.
  • Ønsker du hjelp til intraprenørskap? Prospera-konsulentene kan lage prototype og brukerteste ideen din.

Velkommen som søker hos oss – vi håper vi kan hjelpe.