Slik lager man en styringspyramide

Styringspyramiden er et verktøy som brukes for å oppsummere og visuelt fremlegge en bedrift sin strategi. Pyramiden er delt inn i: samfunnsoppdrag, visjon, hovedmål, hovedstrategier og verdigrunnlag. Til sammen vil disse fem feltene oppsummere en bedrift sin strategi.

Hensikten

Styringspyramiden er en fin måte å vise og videreformidle en bedrift sin strategi. Det er et verktøy som gjør det enkelt for alle ansatte å få en klar forståelse av hva bedriftens overordnede strategi er. Man sikrer samtidig at alle har samme forståelse for en bedrifts strategi, slik at man kommuniserer et felles budskap til alle som er i dialog med bedriften.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Det kreves verken forkunnskaper eller utstyr for å lage en styringspyramide.

Slik gjør du det

  1. Start med å tegne opp en pyramide. Se gjerne på den ferdig utfylte pyramiden vedlagt til inspirasjon
  2. Pyramiden skal inneholde: samfunnsoppdrag, visjon, hovedmål, hovedstrategier og verdigrunnlag. Jobb dere gjennom trinn for trinn. Det er ingen rekkefølge, så start gjerne med det dere kommer på i en idé-fase
  3. Jobb så med å spissformulere alt som skrives inn i pyramiden.
  4. Når dere er ferdige, deles den ut til alle, eller presenteres et sted alle enkelt kan se den.

Tips og råd

  • Prøv å være så konkret som mulig når dere fyller ut pyramiden. Det er fort gjort å bli litt vag når man skal lage visjon/misjon
  • Det er viktig at det som står i styringspyramiden er noe alle i bedriften kan stå inne for og relatere seg til. Inkluder derfor flere i prosessen med å komme med innspill om hva som skal inkluderes.
  • …men husk! Det kan fort bli mange kokker. Det kan derfor være en god ide å ha med alle eller så mange som mulig i idefasen/startfasen, og så delegere ansvaret for å fullføre pyramiden til 2-3 personer.

Eksempel

Eksempelet er hentet fra et Prospera-prosjekt for en organisasjonen som jobber med å skape inkluderende idrettsarrangementer.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.