Vil du bidra til utviklingen av Norges neste, store turistattraksjon?

Dette er muligheten til å utforme Norges neste, store turistattraksjon og verne om naturen!

Turistveiene har skapt attraksjoner gjennom å kombinere arkitektur, kunst og spektakulær natur. Nasjonale turiststier ønsker å gjøre det samme for stier!

Vi skal utvikle en handlingsplan frem mot etablering i samarbeid med initiativgruppen og Sparebankstiftelsen DNB.

Vil du delta på prosjektet eller kjenner noen som gjør det? Send en mail til bidra@prosperastiftelsen.no eller ring oss på 465 44 484.

Nøkkelinformasjon

 • MISSION: Nasjonale turiststier har som mål å etablere seg som sertifisering og merkevare i 2019. For å oppnå dette må det klargjøres hvilke aktiviteter som skal utføres og av hvem. Prospera-teamet skal levere en handlingsplan frem til dette målet. For å utarbeide handlingsplanen vil teamet:
  • Foreta en stakeholderanalyse (hvem kan være samarbeidspartnere og hvem sitter med hvilket ansvar)
  • En behovsanalyse (hva må gjøres)
  • En kostanalyse fordelt på aktører (hva er realistiske kostnader for å oppnå målet, hva har blitt brukt og hva behøves i tiden som kommer)
  • Tidsplan (hva må gjøres når og hvilke avhengigheter eksisterer)
 • KOMPETANSE: Prosjektleder og QA-coach. Konsulenter med erfaring innen analyse, økonomi, merkevarebygging, forretnings- og organisasjonsutvikling, branding, entreprenørskap, ledelse og turisme.
 • STED: Oslo
 • OPPSTART: November 2017
 • KAPASITET: Prosjektet varer i tre måneder og gjøres på kveldstid. Du må kunne donere 5 timer i uken i løpet av denne perioden.

Arbeidet gjøres frivillig og du vil jobbe tett med andre pro bono konsulenter.

Om nasjonale turiststier

De siste årene har enkelte norske turmål opplevd en rekordartet vekst i antall internasjonale besøkende. Det er positivt at enda flere turister vil oppleve norsk natur, men samtidig medfører den enorme økningen noen nye utfordringer knyttet til besøkshåndtering. Nasjonale turiststier skal, i samarbeid med Miljødepartementet, håndtere disse utfordringene med utbedringer på kjente destinasjoner, men samtidig skape nye muligheter gjennom å øke attraksjonsverdien. Hovedmålene er en bærekraftig utvikling og verdiskapning gjennom bedre kultur- og naturopplevelser.

Meld interesse via mail til bidra@prosperastiftelsen.no eller kontakt oss på 46 54 44 84.