Slik utløser BarCamps skjult kompetanse

Prospera er tuftet på frivillig innsats. Med en administrasjon på fire ansatte og 700 frivillige fagspesialister sier det seg selv at administrasjonen ikke kan matche all den kompetansen som ligger ute i nettverket vårt! Slik er det for de aller fleste frivillige organisasjoner. Slik er det også for de aller fleste bedrifter.

I næringslivet finnes det flere eksempler der man øker innovasjonsgraden gjennom å mobilisere kompetanse bredt in house, for eksempel ved etablering av Sandbox. Hvordan gjør frivilligheten dette?

BarCamp-sessions har vært Prosperas måte å mobilisere bredt for å utvikle vår plattform på en effektiv måte. Alle våre frivillige konsulenter får komme direkte inn og utvikle den opplevelsen vi skaper – og mange er så fornøyde med dette formatet at de har tatt dette med seg tilbake til arbeidsplassen.

BarCamp-sessions

BarCamp-sessions er et blankt canvas delt opp i ruter. Hver rute er en BarCamp og i hver rute finner man et spørsmål, en idé eller et problem. Men hvilke temaer hver av disse rutene skal handle om bestemmes ikke før deltakerne er på plass.

Slik ble BarCamo-sesjonene satt i plenum

Agenda og timeplan er ikke satt på forhånd, den settes i fellesskap. Kjernen i BarCamp-metoden er at de beste løsningene dukker opp, når man lærer og deler i en åpen setting.

Slik holder en BarCamp på din arbeidsplass!

Bli med på BarCamp!

Våren 2019 jobber vi med Prosperas strategi for de kommende årene. og vil bruker naturligvis BarCamp-sessions i denne prosessen. Alle våre pro bono-konsulenter er invitert til å delta på BarCamp 14. mai i Karl Johans gate i Oslo.