Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter lokale ildsjeler med innovative ideer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap. Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon initiert av bydel Gamle Oslo, og er et av flere tiltak i Områdeløft Tøyen og Grønland som skal forbedre levekårene blant blant beboere som bor i området.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal analysere virksomheten og foreslå forskjellige alternative inntektsmodeller.
Leveransen inkluderer:

  • Kartlegge nå-situasjon (finansieringsmessig)
  • Kartlegge nåværende finansielle støttespillere, og potensiale for videre støtte
  • Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
  • Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
  • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Prospera-teamet

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjekt-mentor, økonomer, strateg, forretningsutvikler

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Mars 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet