Take aways

Silje Christine Andersen, pro bono-konsulent for Scenekompaniet

Silje Christine Andersen, pro bono-konsulent for Scenekompaniet

Hva tar jeg med meg fra mitt første pro-bono-prosjekt som konsulent for Prospera?

  • Hvor viktig det er å definere et klart mandat og hvordan det med dette blir enklere å holde seg til planen og gjennomføre et prosjekt fra a til å
  • Viktigheten av å lage et godt metodisk rammeverk og en strukturert matrise, både for å organisere arbeidet, men også for å kategorisere resultatene pro bono-kpnsulent Reidun Vik er veldig dyktig her!
  • Betydningen av å fokusere på hva kunden ønsker å få ut av prosjektet, selv om arbeidsoppgaven kan virke banal for konsulenten
  • Hvordan man bør jobbe som prosjektleder: ikke som ”sjef”, men som den som holder i trådene, oppsummerer, følger opp og delegerer arbeid. Pro bono-prosjektleder Naghmeh Karimi er rå på dette!
  • Viktigheten av å skape et trygt rom for kreativitet – dette er essensielt i oppstartsfasen. Takk til Prospera admin koordinator Elisabeth Andenæs Torp og Pro bono-konsulent Siri Baastø for dette!
  • Hvordan man bør spille på hverandres styrker og utfylle hverandre i et team for å få et konstruktivt arbeid, og hvor viktig menneskelige egenskaper som empati, forståelse og tålmodighet er for å skape god stemning
  • Jeg har også lært og fått tips til hvordan man på en god måte kan fremstille resultater visuelt i en rapport

I tillegg har jeg tatt med meg masse nyttig kunnskap om bransjer, selskaper, organisasjoner og foreninger rundt omkring i Norge som brenner for brannvern! (Pun intended)

Ønsker du å bli Prospera-konsulent, se her!