Takk Sparebankstiftelsen DNB

Takket være Sparebankstiftelsen DNB har Prospera fått muligheten til bistå en rekke organisasjoner på Østlandet via våre frivillige pro bono-konsulenter.

Vi takker for et fantastisk samarbeid, og gleder oss til å fortsette å jobbe side om side for å utvikle norsk pro bono-bevegelse.

Les mer om organisasjonene, pro bono-teamene og problemene vi har løst i samarbeid med Sparebankstiftelsen i løpet av 2019 her:

Les mer om flere av prosjektene Prospera har gjort i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB her.

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE