Trondheim trenger din kompetanse!

Nærmere 500 pro bono-konsulenter deltar nå i Prospera-nettverket i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Moss og Skien. I tett samarbeid med Gjensidigestiftelsen etablerer vi oss nå i Trondheim for å hjelpe lokale ildsjeler og ideelle formål.

Hvorfor gir så mange dyktige fagfolk av det mest dyrebare de har, nemlig tid og kompetanse? Fordi man ved å donere ett prosjekt, med andre dyktige konsulenter i 3 måneder på kveldstid, utgjør en stor forskjell for de man hjelper.

Om du har minimum 3 års arbeidserfaring, vil vi høre fra deg!
Vi nås på anders@prosperastiftelsen.no / 465 44 484

Hos Prospera løser pro bono-team utfordringer for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan skape mer samfunnsnytte. Har du lyst til å være med på en lærerik og meningsfylt opplevelse? Da er dette muligheten til å bli en av Prosperas Trondheims-pionerer og delta på et av våre første lokale prosjekter. Prosjektene gjøres i team på kveldstid med andre frivillige konsulenter.

Her ser du mer om oss og hvorfor et Prospera-prosjekt er en helt spesielle opplevelse:

Registrer deg her som pro bono-konsulent!

Disse Trondheims-prosjektene er allerede godt i gang:

1. Sjiraffen Kultursenter får finansieringshjelp

Sjiraffen er et kultursenter og samlingssted for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Gjennom musikk, teater og kreativitet skaper de tilhørighet, selvsikkerhet og verdighet for de som deltar. Sjiraffen trenger Prosperas hjelp til å utvikle en langsiktig og forutsigbar finansiering. Vi skal hjelpe dem identifisere nye inntektskilder og bedre profilere samfunnsnytten de skaper.

2. Kirkens Bymisjon får økonomisk strategihjelp

Kirkens Bymisjon har skapt Trofast, en barnehage for barn og deres omsorgspersoner. Målet er å skape en møteplass som bygger relasjoner og fremmer anerkjennelse, helse, læring og utvikling for barn og voksne. 168 barn fra 104 familier brukte tilbudet i 2016. Familiene kommer fra 31 ulike nasjoner og representerer et rikt mangfold i kultur, religion og språk.

Prospera-prosjektet skal bidra til langsiktig drift og økonomisk sikkerhet. Teamet vil analysere virksomheten og foreslå en strategi som vil gjøre det mulig å oppnå forutsigbarhet.

3. Matsentralen får strategisk hjelp

I Norge kaster vi 300 000 tonn brukbar mat hvert år! Matsentralen snur opp ned på dette problemet og distribuerer heller denne maten til de som går sultne. Et fantastisk initiativ som allerede finnes i flere norske byer. Nå etableres Matsentralen i Trondheim og trenger din hjelp til å utarbeide en vekststrategi for den kritiske fasen de er i. Prospera-teamet skal utarbeide en plan frem mot 2021 og hvordan gode krefter skal mobiliseres for å sikre en effektiv drift.

4. Unge Kokker får kommunikasjonshjelp

1 av 4 17-åringer strever med overvektUnge Kokker er en Trondheimsbasert organisasjon som vil skape bedre folkehelse gjennom kosthold. De har allerede inspirert og utdannet ungdom i et godt kosthold med imponerende resultater og stor oppmerksomhet. Unge Kokker får nå Prospera-hjelp til å utvikle en kommunikasjonsstrategi i forbindelse med deres nasjonale skalering.

5. Livsglede for Eldre får juridisk støtte

Lev livet – livet ut! Med mål om at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom skaper Livsglede for Eldre koblinger mellom generasjonene og nærmiljøet, positive opplevelser og livsglede. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse og får juridisk hjelp til å se hvordan de best sikrer sin utvikling for å gagne de eldre de hjelper.