Veileder for evaluering i ideell sektor

Ideelle organisasjoner jobber for å løse samfunnsutfordringer med ulike innfallsvinkler. Evaluering av en organisasjons arbeid og samfunnsnytte er i økende grad etterspurt, men evaluerings-praksiser kan oppleves utfordrende og tidkrevende.

Ved å snakke med representanter fra ideelle organisasjoner og se på et utvalg av tidligere Prospera-prosjekter, har et Prospera-team laget en evaluerings-veileder som gir konkrete verktøy for å utvikle evalueringspraksisen.


Se opptak av webinaret der veilederen ble presensentert.

Om veikartet

Veilederen er utviklet av et Prospera-team bestående av Kristine Hessvik, Elisabeth Workinn, Vidar Skinnes, Monica Mee, Johannes Kjernli, Oda Watz, Steinar Kyrkjebø.

Prosjektet er gjennomført i samarbeide med Gjensidigestiftelsen.

Flere relevante verktøy fra Prosperastiftelsens verktøykasse: