Velkommen til nye Prospera-konsulenter!

Anne Aaby,
Daglig leder i Prospera

De siste dagene har vi mottatt mange innmeldinger i Prospera-nettverket fra personer som har bestemt seg for å donere sin kompetanse, og litt av sin kapasitet, til gode formål. Det er vi veldig glade for og ønsker nye Prospera-konsulenter hjertelig velkommen!

Det å være Prospera-konsulent er lærerikt og meningsfylt.

Slik er et Prospera-år: I august, september, og i januar og februar mottas ukentlig nyhetsbrev der tre nye pro bono-muligheter lanseres.

Hver av disse pro bono-mulighetene er organisasjoner som har bedt om hjelp til å løse strategiske utfordringer i sin innsats. Vi setter sammen et skreddersydd team som er spesielt godt rustet til å håndtere nettopp dette problemet.

Du sier selv fra til administrasjonen hvilke av innsatsene du ønsker å bidra til. Endelig team-sammensetting avhenger av flere ting. Våre konsulenter får det som oftest som de vil, men av og til blir et team fullt veldig fort, så det gjelder å si fra raskt.

Bli med i Norges mest handlekraftige nettverk

Pro bono-teamet jobber sammen på kveldstid, og setter av en kveld i uka i tre måneder. Det er et intensivt arbeid, som gjør at din kompetanse mobiliseres på nye måter i hvert prosjekt. Og innsatsen din betyr mye.

Hos oss setter svært travle mennesker av verdifull tid, så av respekt for hverandres tid har vi bygget en kultur der alle team-medlemmer tar ansvar og skyver leveranser fremover. Og om noe i prosjekt-reisen lugger eller hakker – da er vi i administrasjonen der på flekken og gjør så godt vi kan for at teamet etter tre måneder kan briljere med en flott leveranse.

I Prosperas administrasjon er vi fem fulltids ansatte som følger teamene nøye. Alle team har løpende dialog via plattformen Slack og får tilgang til verktøy og ressurser som Prospera har utviklet.

Vi i administrasjonen kaller inn til kick-off og vi kaller inn til overleveringsmøtet 3 måneder senere. Det er alltid forbløffende hvor omfattende og smarte leveransene er etter så kort tid.

Denne våren jobber våre 25 Prospera-team på, som aldri før, til tross for at vår aktivitet er løftet opp i digital verden og at det byr på sine utfordringer. Det er godt gjort! Vi håper, når vi nå alle opplever mer nedetid enn vi er vant til, at dyktige, engasjerte og dedikerte fagfolk finner veien til oss i Prospera.

Hjertelig velkommen til alle dere nye Prospera-konsulenter, og måtte flere følge deres eksempel 🌷

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE