Veileder for flere seniorer til frivillig arbeid

I Oslo er det flere enn 23.000 personer over 55 år som er positivt innstilt på å bli med i frivillig arbeid.

I denne veilederen har vi satt fokus på hvordan dere kan lykkes med å rekruttere til frivillig innsats, samt hvordan frivillige motiveres til å fortsette i frivilligheten over lang tid.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Slik ønsker seniorer å bli møtt og ivaretatt

Utgangspunktet er frivillighetsreisen, og vi har skreddersydd veilederen ut ifra den frivilliges ståsted. I veilederen, som er en klikkbar pdf, løfter vi frem de viktigste interaksjonspunktene mellom den frivillige og organisasjonen.

Her tilbyr vi en rekke tips som er basert på tilbakemeldinger fra de frivillige selv. Vi håper dere opplever veilederen som logisk og intuitiv, og at den vil være et hjelpemiddel til vellykket rekruttering av seniorer inn i frivillig arbeid, og ikke minst at de trives og fortsetter i frivilligheten lenge.

Lykke til med rekruttering av seniorer til frivillig arbeid!

Veileder for Flere seniorer til frivillig arbeid - forside web

Trykk her for å komme til veilederen

Om metoden som ligger bak funnene i veilederen

Tjenestedesign er en metode innen design. Målet er å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester. Metoden inneholder et tankesett, en prosess, ulike metodikker og handler om å sette brukeren og vedkommendes behov i sentrum. Målet er å forstå den frivillige som ønsker å bidra i organisasjonen.

Les mer om metoden her og prøv den ut i din organisasjon!

Veilederen er basert på arbeidet til tre Prospera-team som våren 2020 designet skreddersydde frivillighetsreiser for seniorer for Trygghetspatruljen, NKS Oslo og Prospera.

Veilederen er utviklet av et Prospera-team bestående av Adele Flakke Johannessen, Hege Marthe Cordt-Hansen, Stig Nicolaisen, Lise Andresen, Preben Naustdal Giving, Tor André Wigmostad, Linda Sjursen, Eli Haugerud.

Prosjektet er gjort i samarbeide med Oslo Kommune.

Mer informasjon om seniorer i frivillig arbeid

Det er begrenset hvor mye informasjon det var plass til i denne veilederen. Derfor ønsker vi å dele noen lenker med deg som ønsker å lese mer.

  • Oslo Kommune har samlet rapporter, informasjon og kontaktpersoner på nettsiden Dugnad for en aldersvennlig frivillighet. Her finnes mye interessant materiale å dykke ned i.
  • Rapporten Verdien av aktive seniorer på Seniorportalen setter sammen interessante data om pensjonister og frivillig arbeid i Norge. Den inneholder informasjon som kan være nyttig i andre prosjekter og presentasjoner om temaet.
  • Frivillighet Norge har laget et verktøy med tittelen Rekruttere og ta vare på folk som går mer i dybden på flere av temaene i denne veilederen. Den favner bredere enn seniorene, men mye av denne informasjonen kan være nyttig.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.