Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Slik ønsker seniorer å bli møtt og ivaretatt

Utgangspunktet er frivillighetsreisen, og vi har skreddersydd veilederen ut ifra den frivilliges ståsted. I veilederen, som er en klikkbar pdf, løfter vi frem de viktigste interaksjonspunktene mellom den frivillige og organisasjonen.

Her tilbyr vi en rekke tips som er basert på tilbakemeldinger fra de frivillige selv. Vi håper dere opplever veilederen som logisk og intuitiv, og at den vil være et hjelpemiddel til vellykket rekruttering av seniorer inn i frivillig arbeid, og ikke minst at de trives og fortsetter i frivilligheten lenge.

Lykke til med rekruttering av seniorer til frivillig arbeid!

Seniorer 1

Trykk her for å komme til veilederen

Om metoden som ligger bak funnene i veilederen

Tjenestedesign er en metode innen design. Målet er å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester. Metoden inneholder et tankesett, en prosess, ulike metodikker og handler om å sette brukeren og vedkommendes behov i sentrum. Målet er å forstå den frivillige som ønsker å bidra i organisasjonen.

Les mer om metoden her og prøv den ut i din organisasjon!

Veilederen er basert på arbeidet til tre Prosperastiftelsen-team som våren 2020 designet skreddersydde frivillighetsreiser for seniorer for Trygghetspatruljen, NKS Oslo og Prosperastiftelsen.

Veilederen er utviklet av et pro bono-team bestående av Adele Flakke Johannessen, Hege Marthe Cordt-Hansen, Stig Nicolaisen, Lise Andresen, Preben Naustdal Giving, Tor André Wigmostad, Linda Sjursen, Eli Haugerud.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Oslo Kommune.

Mer informasjon om seniorer i frivillig arbeid

Det er begrenset hvor mye informasjon det var plass til i denne veilederen. Derfor ønsker vi å dele noen lenker med deg som ønsker å lese mer.

  • Oslo Kommune har samlet rapporter, informasjon og kontaktpersoner på nettsiden Dugnad for en aldersvennlig frivillighet. Her finnes mye interessant materiale å dykke ned i.
  • Frivillighet Norge har laget et verktøy med tittelen Rekruttere og ta vare på folk som går mer i dybden på flere av temaene i denne veilederen. Den favner bredere enn seniorene, men mye av denne informasjonen kan være nyttig.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.