Vi skal gi bort 25 mill kroner i 2020!

Prospera stiftelsen skal i 2020 gjennomføre pro bono utviklingsprosjekter for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til en samlet verdi av 25 mill kroner.

Prospera’s nettverk av nesten 1000 pro bono-konsulenter vil gi av sin tid og kompetanse og gjennomføre prosjekter innen forretnings- og organisasjonsutvikling, økonomi, tjenestedesign, juss, styreevaluering og PR og kommunikasjon.

Prospera er Norges mest meningsfylte konsulentselskap.

Vi hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse fra vårt landsdekkende pro bono konsulentnettverk.

Organisasjoner vi har hjulpet inkluderer nasjonale organisasjoner som bl.a. Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Den Norske Turistforening og Sanitetskvinnene N.K.S. samt flere titalls lokale ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører.

Våre konsulenter opplever innsatsen som både meningsfylt og lærerik. Man gir noe tilbake til samfunnet samtidig som man utvikler seg selv. Ved å arbeide i team med andre som har en annen kompetanse og gjerne kommer fra andre bransjer, får man faglig påfyll og personlig utvikling. Man både gir og får på samme tid.

Alle våre prosjekter er tidsbestemte innenfor 3 måneder og våre konsulenter setter av 40 til 60 timer på kveldstid til prosjektet.

Sjekk ut her om hvordan du kan gi av din tid til et godt formål, samtidig som du blir tilført verdifull erfaring og kompetanse.