Vi søker en dyktig prosjektleder

Prospera ønsker å støtte Kompass & Co sitt fantastiske arbeid. Kompass & co driver mange ulike initiativer som sysselsetter vanskeligstilt undom. Nå har de bestemt seg for å se nærmere på et annet element som er viktig for å sette rammer for et godt liv. Nemlig boligsituajon.

Kompass & Co har bestemt seg for at fire av deres ungdommer skal undersøke hvordan boligsituasjonen egentlig er blant disse ungdommene. For å gjøre dette på en faglig god måte trenger vi hjelp av noen som har erfaring med kvalitativ metode. Vi setter derfor nå sammen et team dyktige konsulenter som sammen skal hjelpe fire ungdommer forske på boligsosiale problemer blant ungdom i bydel Gamle Oslo.

Prospera søker nå etter prosjektleder som skal lede dette teamet. Prosjektlederen må gjerne ha en master der kvalitativ metode har vært sentralt. Prosjektleder blir automatisk medlem av Prospera og vil få kontinuerlig support fra vår administrasjon.

Prosjektet skal bistå i å kvalitetssikre utforming av spørsmål og intervjuguide, og veiledning på intervjuteknikk. Ungdommene trenger også bistand i å transkribere, analysere data og tolke funn.

Prosjektet har en tidsramme på tre måneder og prosjektleder må regne en arbeidsmengde på fem timer hver uke disse månedene. Arbeidet utføres på fritiden, da alle våre konsulenter er frivillige og jobber på kveldstid.

Søk her

Spesifikasjon

 • 60 timers innsats fordelt på tre måneder
 • Arbeidssted er Oslo
 • Prosjektleder er ansvarlig for å lede andre konsulenter med lang erfaring
 • Prosjektleder sørger for fremdrift og rapporterer til daglig leder om avvik
 • Prosjektleder holder overordnet kontakt med NGO (Kompass & Co)
 • Arbeidet er basert på frivillig innsats og derfor ikke lønnet
 • Oppstart etter nyttår 2016

Kvalifikasjoner:

 • Master innen samfunnsvitenskap eller humaniora, evt. tverrfaglig
 • Min. 3 års erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring innen kvalitativ forskningsdesign
 • Strukturert med gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, tydelig på forventninger og leveranser
 • Erfaring med frivillige organisasjoner
 • Engasjement for vanskeligstilte ungdom
 • Gode norskkunnskaper

Søk her

Vi ønsker å finne deg som er motivert for å gjøre en innsats for Kompass & Co. sitt arbeid.

Ved spørsmål ring Eli Haugerud tlf 99544711 eller send e-post til haugerudeli@gmail.com