Evaluering etter prosjekt

Kjære prosjektmottaker!

Vi håper det går bra med din organisasjon og det betydelige arbeidet dere gjør.

Tidligere har vi bedt deg om å evaluere prosjektet vi gjennomførte for din organisasjon rett etter prosjektets avslutning. Nå ønsker vi din tilbakemelding på prosjektets resultater i ettertid. 

Mange organisasjoner opplever at denne evalueringen er en god mulighet til å gjøre opp status og tenke litt rundt hva man gjør videre. Noen opplever å ha kommet langt, mens andre har nettopp kommet i gang. Uavhengig av dette er deres tilbakemeldinger svært verdifulle for oss!

Vi bruker deres erfaringer til å:

  • Gi konsulentene som investerte tid i din organisasjon en tilbakemelding på resultater fra deres innsats
  • Videreutvikling av framtidige prosjekter i Prosperastiftelsen
  • Rapportering og evaluering til våre samarbeidspartnere

Dere kan beregne ca. 10-15 minutter på å fylle ut skjemaet.

Dersom dere har spørsmål i forbindelse med skjemaet, kan Anne Berit Aarvold kontaktes på 477 600 82 eller anne.berit@prosperastiftelsen.no.

Tusen takk for hjelpen!

Evalueringsskjema 6 måneder etter prosjekt

Prosjektevaluering

Introduksjon

Din rolle i organisasjonen

Oppgi året prosjektet startet

Hvilke endringer har prosjektet ført til?

I denne delen ønsker vi tilbakemelding på hvordan deres organisasjon har opplevd endring som følge av prosjektet med Prosperastiftelsen. Svar så godt dere klarer ut fra hva som passer best for deres organisasjon.


Hvilke positive endringer har prosjektet ført til? 

Kryss av for de positive endringene som passer best for deres organisasjon.


Hvor stor betydning har disse endringene hatt for deres organisasjon? 
Hvor stor betydning tror du at disse endringene kommer til å ha for deres organisasjon fremover? 

I hvilken grad opplevde dere leveransen som gjennomførbar? 


Tilbakemeldinger til Prosperastiftelsen
Ville dere vært interessert i et nytt samarbeid fra Prosperastiftelsen dersom dere fikk mulighet til det?

Prosperastiftelsen er alltid interessert i å bli kjent med nye organisasjoner som har gode løsninger på samfunnets problemer.

33%