Vi gir bort kompetanse

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter
som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid.

34 092 501 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE

Blogg

Pro bono-prosjekter

«Hjelpen vi fikk fra Prospera ga oss en veldig god kick-start på arbeidet med å få på plass gode rutiner for økonomistyring og regnskapsarbeidet. Teamet var sammensatt av dyktige folk med god kompetanse fra både økonomi, regnskap og jus, som raskt forsto vårt behov.»
– Trude Jacobsen, Dråpen i Havet

“Som frivillige organisasjoner er det lett å gå seg vill i lover og regler som gjelder også for oss når vi driver en økonomisk virksomhet. Ved etableringen av Frilageret fikk vi verdifull hjelp i en grundig redegjørelse for juridiske og skattemessige spørsmål, og hjelp til å velge organisasjonsform som passer til den planlagte virksomheten. På denne måten har Prospera vært fødelshjelper til hele virksomheten som skal gi mange tilgang på utstyr til rike friluftsopplevelser i mange år fremover.”
-Preben Falck, Stavanger Turistforening

«Prospera hjalp oss gjennomføre en stor omorganisering på en måte som overgikk alle forventninger. Resultatet ble veldig bra og vi er nå godt rustet for fremtidig vekst.»
– Håkon Nøstvik, Vektorprogrammet

Samarbeidspartnere

Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden