Vi gir bort kompetanse

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter
som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE

Blogg

"For min egen del har Prospera vært fantastisk ikke bare fordi jeg får lov til å bidra til fantastiske formål, men også fordi jeg har fått jobbe med de sosiale entreprenørene som har et brennende engasjement om å forandre verden til det bedre, og sist men ikke minst, jobbe sammen med mennesker som jeg ikke får mulighet til å jobbe med til daglig. Når jeg da kommer tilbake på jobben har jeg nytt engasjement og ny kompetanse som vil bidra direkte til bunnlinjen, det mener jeg må være en god byttehandel." - Kjell-André Steffensen

PRO BONO-KONSULENT

“For min egen del har Prospera vært fantastisk ikke bare fordi jeg får lov til å bidra til fantastiske formål, men også fordi jeg har fått jobbe med de sosiale entreprenørene som har et brennende engasjement om å forandre verden til det bedre, og sist men ikke minst, jobbe sammen med mennesker som jeg ikke får mulighet til å jobbe med til daglig. Når jeg da kommer tilbake på jobben har jeg nytt engasjement og ny kompetanse som vil bidra direkte til bunnlinjen, det mener jeg må være en god byttehandel.” – Kjell-André Steffensen
"Det har vært utrolig givende å være med på Prospera-prosjekt! Jeg har fått brukt kunnskapen min innenfor økonomi, strategi, og det å jobbe på tvers av profesjoner. Jeg har også fått gode venner blant de andre på teamet mitt, kjempegøy. Prospera kan anbefales på det varmeste. Jeg håper at du har lyst til å dele din kunnskap og bruke litt av din tid på å bidra med noe meningsfylt for en organisasjon som trenger din kompetanse!" - Hildegunn Martinsen Strømme

PRO BONO-KONSULENT

“Det har vært utrolig givende å være med på Prospera-prosjekt! Jeg har fått brukt kunnskapen min innenfor økonomi, strategi, og det å jobbe på tvers av profesjoner. Jeg har også fått gode venner blant de andre på teamet mitt, kjempegøy. Prospera kan anbefales på det varmeste. Jeg håper at du har lyst til å dele din kunnskap og bruke litt av din tid på å bidra med noe meningsfylt for en organisasjon som trenger din kompetanse!” – Hildegunn Martinsen Strømme
"En slik genuin tverrfaglighet jeg opplevde i Prospera-prosjektet gjorde  prosessen ekstra motiverende og lærerik. Man får både utfordret og utvidet sitt eget faglige perspektiv på ulike problemstillinger, og det bidrar til en veldig god sluttleveranse." - Klaus Breivik

PRO BONO-KONSULENT

“En slik genuin tverrfaglighet jeg opplevde i Prospera-prosjektet gjorde prosessen ekstra motiverende og lærerik. Man får både utfordret og utvidet sitt eget faglige perspektiv på ulike problemstillinger, og det bidrar til en veldig god sluttleveranse.” – Klaus Breivik

Pro bono-prosjekter

“Hjelpen vi fikk fra Prospera ga oss en veldig god kick-start på arbeidet med å få på plass gode rutiner for økonomistyring og regnskapsarbeidet. Teamet var sammensatt av dyktige folk med god kompetanse fra både økonomi, regnskap og jus, som raskt forsto vårt behov.”
– Trude Jacobsen, Dråpen i Havet

“Som frivillige organisasjoner er det lett å gå seg vill i lover og regler som gjelder også for oss når vi driver en økonomisk virksomhet. Ved etableringen av Frilageret fikk vi verdifull hjelp i en grundig redegjørelse for juridiske og skattemessige spørsmål, og hjelp til å velge organisasjonsform som passer til den planlagte virksomheten. På denne måten har Prospera vært fødelshjelper til hele virksomheten som skal gi mange tilgang på utstyr til rike friluftsopplevelser i mange år fremover.”
-Preben Falck, Stavanger Turistforening

“Prospera hjalp oss gjennomføre en stor omorganisering på en måte som overgikk alle forventninger. Resultatet ble veldig bra og vi er nå godt rustet for fremtidig vekst.”
– Håkon Nøstvik, Vektorprogrammet

Samarbeidspartnere

Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden