Forsiden

Being Successful
for
someone else

 
 

Prospera gir bort konsulenttjenester innen forretningsutvikling,
styrearbeid, markedsføring, kommunikasjonstrategi med mer.
Vårt mål er å skape mest mulig samfunnsnytte.

18 856 501,-

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE

Blogg

Prosjekter

“Hjelpen vi fikk fra Prospera ga oss en veldig god kick-start på arbeidet med å få på plass gode rutiner for økonomistyring og regnskapsarbeidet. Teamet var sammensatt av dyktige folk med god kompetanse fra både økonomi, regnskap og jus, som raskt forsto vårt behov.”
– Trude Jacobsen, Dråpen i Havet

“Som frivillige organisasjoner er det lett å gå seg vill i lover og regler som gjelder også for oss når vi driver en økonomisk virksomhet. Ved etableringen av Frilageret fikk vi verdifull hjelp i en grundig redegjørelse for juridiske og skattemessige spørsmål, og hjelp til å velge organisasjonsform som passer til den planlagte virksomheten. På denne måten har Prospera vært fødelshjelper til hele virksomheten som skal gi mange tilgang på utstyr til rike friluftsopplevelser i mange år fremover.”
-Preben Falck, Stavanger Turistforening

“Prospera hjalp oss gjennomføre en stor omorganisering på en måte som overgikk alle forventninger. Resultatet ble veldig bra og vi er nå godt rustet for fremtidig vekst.”
– Håkon Nøstvik, Vektorprogrammet

Partnere

Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden
Forsiden