Varsle

I Prosperastifteslen er vi mange mennesker som jobber for gode formål. Vi har høye forventninger til våre medlemmer når det gjelder hvordan vi opptrer og hvordan vi behandler hverandre. Prosperastiftelsens etiske retningslinjer er vår rettesnor for god og ansvarlig adferd.

Her hos oss er fokus på faglighet og leveranse. Men om uønskede hendelser likevel oppstår, vil vi gjerne få vite om det. Vi er spesielt oppmerksomme på uønsket seksuell oppmerksomhet og diskriminering. Det er fullt mulig å si i fra ved å snakke direkte med ledelsen i Prosperastiftelsen. Men oppleves det ubehagelig er det også mulig å sende inn et anonymt skjema (se under).

Du kan velge å varsle anonymt. De som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå og diskutere varselet og mulige tiltak/konsekvenser. Varselets videre behandling avhenger av saken.

Prosedyre for varsling via brev

Prosperastiftelsen
V/ Magnus Vøllo
Kristian Augusts gate 4,
0164 Oslo

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding. Benytt varsling via elektronisk skjema dersom du ønsker tilbakemelding.

Prosedyre for varsling via skjema

  1. Velg dato. Denne datoen blir ditt saksnummer. Så fort saken er registrert, opprettes det en datolenke nederst på denne siden under overskriften “Saker til behandling.”.
  2. Forklar så godt du kan det som er skjedd
  3. Opprett ett passord. Vi mottar dette passordet i dette skjemaet, så lag et helt nytt, unikt passord, kun for denne saken, Du bruker det til å logge deg på for å følge med på saken din. Informasjonen som legges ut på denne passordbeskyttede siden, vil være anonymisert.

Takk for at du sier fra om uønsket adferd. Vi forstår at det kan være krevende.


Saker til behandling: