Bli konsulent

Velkommen som frivillig konsulent i Prosperastiftelsen

Vi i Prosperastiftelsen er alltid på utkikk etter nye frivillige konsulenter. Vil du bli med i et spennende og allsidig konsulentnettverk som teller over 1200 fagpersoner? I 2022 er Prosperastiftelsen løftet inn i Statsbudsjettet, dette gjør oss i stand til å hjelpe flere organisasjoner på flere steder i landet. Nå trenger vi deg.


Velkommen til å bli frivillig konsulent i Prosperastiftelsen!

Ønsker du å vite mer før du melder deg inn i nettverket vårt?

Prosjektene vi gjennomfører er tidsbegrenset til 3 måneder. I prosjektperioden gir de frivillige konsulentene av sin kompetanse 5 timer i uka etter ordinær arbeidstid. Prosjektene har alltid en prosjektleder som er ansvarlig for fremdrift og leveranse til rett tid. I tillegg har alle teamene en mentor som er ansvarlig for at alle i teamet finner sin rolle og at teamet jobber optimalt.

For å bli frivillig konsulent i Prosperastiftelsen kreves at:

  • Du har høyere utdanning
  • Du kan vise til 3 års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere
  • Du ønsker å bidra med din kompetanse gjennom å delta i pro bono-prosjekter

Som konsulent i Prosperastiftelsen får du:

  • Velge selv hvilke prosjekter du ønsker å bidra i
  • Bidra til utviklingen av Prosperastiftelsen
  • Jevnlige nyhetsbrev om nye prosjekter
  • Invitasjon til Prosperastiftelsens arrangementer

Dersom du oppfyller disse kravene vil vi kontakte deg med invitasjon til et onboardingsmøte.


Velkommen til å bli frivillig konsulent i Prosperastiftelsen!

Ønsker du å vite mer før du melder deg inn i nettverket vårt?

Les mer om hvordan det er å være frivillig konsulent i Prosperastiftelsen

"For min egen del har Prosperastiftelsen vært fantastisk ikke bare fordi jeg får lov til å bidra til fantastiske formål, men også fordi jeg har fått jobbe med de sosiale entreprenørene som har et brennende engasjement om å forandre verden til det bedre, og sist men ikke minst, jobbe sammen med mennesker som jeg ikke får mulighet til å jobbe med til daglig. Når jeg da kommer tilbake på jobben har jeg nytt engasjement og ny kompetanse som vil bidra direkte til bunnlinjen, det mener jeg må være en god byttehandel." - Kjell-André Steffensen, pro bono-konsulent
“For min egen del har Prosperastiftelsen vært fantastisk ikke bare fordi jeg får lov til å bidra til fantastiske formål, men også fordi jeg har fått jobbe med de sosiale entreprenørene som har et brennende engasjement om å forandre verden til det bedre, og sist men ikke minst, jobbe sammen med mennesker som jeg ikke får mulighet til å jobbe med til daglig. Når jeg da kommer tilbake på jobben har jeg nytt engasjement og ny kompetanse som vil bidra direkte til bunnlinjen, det mener jeg må være en god byttehandel.” – Kjell-André Steffensen, pro bono-konsulent
"Det har vært utrolig givende å være med på prosjektet i Prosperastiftelsen! Jeg har fått brukt kunnskapen min innenfor økonomi, strategi, og det å jobbe på tvers av profesjoner. Jeg har også fått gode venner blant de andre på teamet mitt, kjempegøy. Prosperastiftelsen kan anbefales på det varmeste. Jeg håper at du har lyst til å dele din kunnskap og bruke litt av din tid på å bidra med noe meningsfylt for en organisasjon som trenger din kompetanse!" - Hildegunn Martinsen Strømme, pro bono-konsulent
“Det har vært utrolig givende å være med på prosjektet i Prosperastiftelsen! Jeg har fått brukt kunnskapen min innenfor økonomi, strategi, og det å jobbe på tvers av profesjoner. Jeg har også fått gode venner blant de andre på teamet mitt, kjempegøy. Prosperastiftelsen kan anbefales på det varmeste. Jeg håper at du har lyst til å dele din kunnskap og bruke litt av din tid på å bidra med noe meningsfylt for en organisasjon som trenger din kompetanse!” – Hildegunn Martinsen Strømme, pro bono-konsulent
"En slik genuin tverrfaglighet jeg opplevde i prosjektet gjorde prosessen ekstra motiverende og lærerik. Man får både utfordret og utvidet sitt eget faglige perspektiv på ulike problemstillinger, og det bidrar til en veldig god sluttleveranse." - Klaus Breivik, pro bono-konsulent
“En slik genuin tverrfaglighet jeg opplevde i prosjektet gjorde prosessen ekstra motiverende og lærerik. Man får både utfordret og utvidet sitt eget faglige perspektiv på ulike problemstillinger, og det bidrar til en veldig god sluttleveranse.” – Klaus Breivik, pro bono-konsulent