Dissimilis, Oslo

Bergen Internasjonale Kultursenter, Bergen

Ullern Frivillighetssentral, Oslo

Bærum internasjonale hus, Oslo

Norges Bygdeungdomslag, Oslo

Tøyen Unlimited, Oslo

Forandringshuset Stavanger, Stavanger

Lørenskog Idrettsforening, Oslo

Norges Bygdekvinnelag, Oslo

Nordstrand Idrettsforening, Oslo