Om organisasjonen

KIA har utviklet et eget konsept der de tilpasser arbeidstrening ut fra nivå. De har catering, butikk, cafedrift, språkskole, sykurs, datakurs og kantinedrift med samarbeidsbedrifter. Kia vil videreutviklet en nasjonal inkluderingsmetode til arbeidslivet. En sentral del av arbeidet til Kia består av mestringstrening for ulike innvandrergrupper i møte med norsk kultur, væremåte og tenkemåte. Hensikten er å gi disse gruppene tilstrekkelig kultur, språk- og samfunnskunnskap for å bli aktive deltakere i det norske arbeidslivet og samfunnet, og for skape mot og styrke til å bryte ut av sosial kontroll, utenforskap, fattigdom og radikalisering. Mange flerkulturelle personer opplever de ulike Kia- avdelingene som "familie"/som sitt andre hjem. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet for prosjektet er at Kia skal bli mer synlig og kjent slik at de kan få et større nettverk av partnere som ønsker å ta samfunnsansvar og på den måten bistå flere flerkulturelle ut i arbeidslivet. Kia har begrensede ressurser til å jobbe med kommunikasjon, og teamets anbefalinger må ta høyde for organisasjonens kapasitet.

Exectutive master-studenter ved UIS har gjennomført omfattende innsiktsarbeid som teamet vil få tilgang til og kan benytte. Pro bono temaet skal lage innsalgsmateriell som skal brukes mot potensielle samarbeidsbedrifter.

  • Utarbeide en markedsanalyse for å få innsikt i hva næringslivet ønsker i et samarbeid. Hva kreves for at bedrifter benytter tilbudet fra Frænd. Hvilke behov har de?

  • Spisse Kias budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet.

  • Lage enkelt markedsføringsmateriell slik som eksempelvis korte tekster, bilder, filmsnutter eller lignende innhold som kan benyttes i sosiale medier.

  • Lage en salgspresentasjon og one-pager i tråd med Kia sin identitet som skal bli brukt til å fortelle om organisasjonen (inkl brukerhistorier) til ulike interessenter i næringslivet.

Tore Bjørheim,
Pro bono prosjektleder

Elisabeth Rasmussen,
Pro bono-konsulent

Arild vik,
Pro bono-konsulent

Päivi A. Teivainen-Lædre,
Pro bono-konsulent

Silje Norheim Torgersen,
Pro bono-konsulent

Arvid Nesse,
Pro bono prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.