Om organisasjonen

Unge mennesker trenger arenaer hvor de kan uttrykke seg, oppleve mestring, fellesskap og ha det gøy! Forskning viser at ungdom som deltar på fritidsaktiviteter har bedre psykisk helse. Aktivitetene hos Forandringshuset på Ynglingen retter seg mot alle unge uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, religion eller økonomi. De jobber målrettet med å bryte ned barrierer for deltakelse og tilpasser tilbudet etter behov. Mange unge ønsker å forandre eller å skape. Hos Forandringhuset på Ynglingen får medlemmer ledertrening, noen blir ansatt og noen får veiledning til å starte et eget prosjekt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Forandringshuset- Stavanger har et mål om å være et knutepunkt for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving for organisasjonene som jobber med barn og unge. I lokalene Ynglingen finnes i dag en rekke tilbud til barn og unge, og de ønsker nå å videreutvikle lokalene og det interne samarbeidet mellom tilbudene på huset, for å nå målet om å bli et knutepunkt. De ønsker å se på mulighetene for å leie ut lokaler til organisasjoner, ha felles administrasjon/ kontor, felles møteplasser og bedre informasjonsspredning.

Pro bono teamet skal hjelpe med å definere hva rollen som knutepunkt skal inneholde og skissere veien for å oppnå satte mål.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Forandringshuset- Stavanger:

  1. Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende knutepunktarbeid på Ynglingen

  2. Utarbeide et fremtidig målbilde for rollen som knutepunkt 3 år frem. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop.

  3. Utarbeide en konkret handlingsplan for 2024 med prioritering og timing for hvordan Forandringshuset- Stavanger kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbildet

Morten Eikeli,
Pro bono-prosjektleder

Erik Sevlid,
Pro bono-konsulent

Eirik Selvik,
Pro bono-konsulent

Jan-Kåre Ruud,
Pro bono-konsulent

Kristian Sele Krogedal,
Pro bono-konsulent

Christian Kongsgård,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Samarbeid for å nå målene
God helse og livskvalitet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.