Om organisasjonen

TUIL har siden sin begynnelse i 1938 muliggjort fellesskap og idrettsglede i Tromsø. I dag har TUIL over 1500 medlemmer innen fotball, turn, ski, dans og løp. Idrettslagets moderne fasiliteter ligger i Norgestoppen hva angår kvalitet, og har omkring 6-7000 besøkende i løpet av en uke. Det finnes også et treningssenter i vekst, med i underkant av 700 medlemmer.

I idrettsanlegget er det lagt til rette for flere aktiviteter og muligheter, med fasiliteter til møtevirksomhet, konferanser og arrangementer. Det siste tilskuddet på stammen er et klubblokale på 130 m2. Dette rommet er innredet med storskjerm, musikkanlegg, scene og matservering.

Lokalene gir mulighet til å invitere inn folk fra bydelen, både fysisk aktive og de som ikke er like aktive, til en bred portefølje av arrangementer og aktiviteter som kan bidra til økt oppslutning og tilhørighet i bydelen. TUIL ønsker å gjøre TUIL Arena til noe mer, for flere, og dermed skape en naturlig møteplass i Tromsdalen. Målet er å nå hele bydelen, både de som i dag er ukentlige brukere av anlegget, men også resten av befolkningen i området.

TUILs mest økende gruppe er per i dag senior, hvor drøyt 150 pensjonister er fysisk aktive i organisasjonen. Dette er også en ønsket målgruppe.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen skal bidra med forslag til et bærekraftig konsept for sosiale aktiviteter i TUIL anlegget og spesielt det nye klubblokalet.

Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i TUIL:

  • Skaffe en oversikt over mulighetene lokalene i TUIL anlegg gir for bruk til sosiale aktiviteter

  • Skaffe innsikt om målgruppene

  • Utarbeide forslag til konseptskisse, med fokus på forslag til aktiviteter og arrangementer som kan tilbys i TUIL-anlegget for å tiltrekke seg målgruppen. Konseptet bør inneholde overordnet forslag til bruk av ressursene; ansatte, frivillige, seniorer og engasjerte fra idretten

  • Foreslå en handlingsplan for 2024 og 2025


Espen Renø Svendsen,
Pro bono-prosjektleder

Nora Ramberg,
Pro bono-konsulent

Morten Ridderseth,
Pro bono-konsulent

Inge Engvik,
Pro bono-konsulent

Thomas Haugan Pedersen,
Pro bono-konsulent

Ellen Appelbom,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du Business Model Canvas

Business Model Canvas er en mal for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Modellen er anbefalt av Innovasjon Norge og opprinnelig utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010).

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.