Norges Bygdeungdomslag, Oslo

Morsa sykkelklubb, Moss

Dissimilis, Oslo

Viking Fotball, Stavanger

Norsk Førstehjelpsråd, Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud (Drammen)

Norges Bygdeungdomslag, Oslo

Bergen Sanitetsforening, Bergen

Aktive Gamere, Bergen

Bergen Røde Kors, Bergen

Løkka 1-2-3, Oslo

Lørenskog Idrettsforening, Oslo

Norges Bygdekvinnelag, Oslo

Nordstrand Idrettsforening, Oslo

Foreningen !les/Leser Søker Bok, Oslo

Naturvernforbundet, Oslo

Blå Kors Barnas Stasjon, Oslo

FOR ALLE! Haugesund

Albatrossen Ettervernsenter, Bergen