Om organisasjonen

Har du møtt en mann på 55 år med navnet Knut på vei ut på jakt? En “Knut” kledd i grønn flanellskjorte, med en rifle over skulderen? Eller kanskje en “Knut” med høye gummistøvler, som gjør seg klar for fluefiske i en stri elv? Det er et bilde som mange kan kjenne seg igjen i. Men hvorfor er ikke observasjoner av 17 år gamle Jasmin som skal ut på jakt, eller 40 år gamle Emir i rullestol som skal ut å fiske like så gjenkjennelig?

NJFF Buskerud er et av fylkeslagene til Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere. Fylkeslaget i Buskerud har 30 lokallag med 6500 medlemmer, fordelt i området mellom Geilo og Hurum. Foreningens formål er å gi et godt aktivitetstilbud innen jakt og fiske, samt å fremme kunnskap og interesse innen bærekraftig og lokalt høstingsbasert friluftsliv.

Prosperastiftelsen skal bistå NJFF Buskerud med å utarbeide en strategi for inkludering og mangfold.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Forbundets visjon er «Jakt- og fiskeglede til alle», men de opplever at målgruppen er homogen. NJFF Buskerud ønsker å øke mangfoldet blant deltakere, aktivitetsledere, instruktører, i utvalg og i styre, slik at alle føler seg velkommen på tvers av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsvariasjon. I denne prosessen trenger de hjelp til å lage en strategi for inkludering og mangfold. Målet med prosjektet er å skape en strategi som blir godkjent av styret i NJFF Buskerud.

Teamet skal:

  1. Definere målgruppene og gjennomføre en målgruppeanalyse for å identifisere hva som er viktig for disse: hvordan senke terskelen til deltagelse, hvordan nå dem og i hvilke aktiviteter er det best å fokusere.

  2. Se på nåsituasjonen: Hvilken kultur, holdninger og kommunikasjon finnes internt i regionen, og hvordan må det endres for å nå målbildet.

  3. På basis av den nye kunnskapen, lag en strategi for inkludering og mangfold, med konkrete tiltak (kort og lang sikt) for å styrke foreningens mål om en mer mangfoldig medlemsmasse.

  4. Utarbeide en konkret og prioritert handlingsplan for 2024.

Camilla Kruse,
Pro bono-prosjektleder

Mari Kirkerud Pettersen,
Pro bono-konsulent

Kristina G. Yri,
Pro bono-konsulent

Henning Tollum Næss,
Pro bono-konsulent

Ivar Borgen,
Pro bono-konsulent

Kari Helene Kristiansen,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Livet på land

Kontaktperson for prosjektet

Martha Sofi Dragsund Kristoffersen

Administrasjonsleder
97 95 90 13
martha@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.