Om organisasjonen

Hos oss er alle oppdagere og skapere!

VilVite i Bergen er et av Nordens største vitensentre med besøk av ca. 120.000 gjester hvert år.

VilVite er et ideelt selskap med mål om å skape realfaglig lærelyst – for store og små. Gjennom å tilby interaktive utstillinger, læringstilbud, vitenshow, verksteder og andre aktiviteter er formålet å fremme interesse for naturvitenskap og teknologi, spesielt blant barn og unge. Endelig mål er å sikre at bedriftene på Vestlandet får dekket sine framtidige kompetansebehov.

Da VilVite åpnet i 2007 økte antall besøkende raskt de første årene, før nivået flatet ut, og så falt i det solrike 2018. Samtidig begynte gjester å kommentere behov for fornying. Det ble da igangsatt en omfattende fornyelse og modernisering av vitensenteret og senterets tilbud i ulike målgrupper. Siden da har pilene igjen pekt oppover, med et naturlig fall under pandemien.

Per utgangen av 2023 hadde VilVite 33 ansatte i fast stilling og ca. 50 studentmedarbeidere. Offentlige tilskudd utgjør ca. 45 % av selskapets inntekter. 55 % av selskapets inntekter er ikke-offentlige, i form av billettinntekter mv. samt sponsormidler. Sponsoratene er avgjørende for både drift og utvikling av senteret, i enda større grad enn tidligere på grunn av den nevnte fornyelsen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

For å sikre nok midler til å arbeide med fornyelse, ønsker vitensenteret bistand til å utarbeide gode strategier for å skaffe nye, og ivareta og utvikle de sponsorene VilVite allerede har. Per i dag har VilVite ca. 5 faste sponsorer samt ca 15-20 prosjektbaserte sponsorer som følges opp. Vitensenteret ønsker å etablere 1-2 store eller flere små sponsoravtaler med nye aktører.

Målet med prosjektet er å gi VilVite en strategi for å videreutvikle eksisterende samt inngå nye sponsorsamarbeid.

Teamet skal:

  • Utarbeide sponsorstrategi med forslag til sponsorpakker for 2025-2027
  • Foreslå hvordan VilVite kan drive relasjonsbyggende arbeid mot sine sponsorer, for å utvikle langsiktige og gjensidige samarbeidsrelasjoner, herunder å utvikle og fornye innhold i de ulike samarbeidene.
  • Basert på punkt 2, lage en handlingsplan for 2025

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, sponsorarbeid, næringsliv, strategi/forretningsutvikling, salg, prosjektmentor.

Prosjekt med fokus på

Industri, innovasjon og infrastruktur

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Bergen
  • Oppstart Oppstart i august/september
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.