Om organisasjonen

Bygda er for alle!
NBU er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder. Gjennom å skape lokale sosiale møteplasser, jobber de for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted.

NBU tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for sine medlemmer - blant annet dans, tevling (konkurranser), friluftsliv, bygdefest, stevner og festivaler. De har også ulike politiske aktiviteter og kampanjer, og tilbyr medlemmene en omfattende opplæring i organisasjonsarbeid. De to største nasjonale arrangementene er Landsstevnet og Høstarrangementet.

NBU har ca. 5000 medlemmer i 100 aktive lokallag, med 11 fylkeslag. Medlemmene er i hovedsak mellom 16 og 30 år, men det er ingen nedre eller øvre aldersgrense. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med dette prosjektet er å gjøre NBUs fokus og arbeid på mangfold og inkludering til en prioritet i organisasjonens strategi, slik at NBU oppfattes som en organisasjon som er åpen for alle. I et tidligere prosjekt gjennomført av Prosperastiftelsen våren 2023, ble det lagt frem en strategiplan for NBU. Målet med dette prosjektet er å integrere tematikken rundt mangfold og inkludering i den foreslåtte strategien.

Det overordnede målet til NBU er at bygda skal være for alle. Alle skal føle seg velkommen i NBU, uansett legning og alle skal føle at de hører hjemme på bygda. NBU har ansatt en person i en toårig prosjektstilling for å jobbe med Bygde-Pride, med midler fra LNU og Sparebankstiftelsen DNB (prosjektperiode 2022-2024). I 2023 var det 5 lokallag som markerte Pride, med nokså frie tøyler. I 2024 har de mål om at 15 lokallag skal markere, som et symbol på organisasjonens holdninger, verdier og åpenhet rundt skeive.

NBU har erfaringer med at prosjektbasert tematikk ofte dabber av etter endt prosjektperiode. De ønsker derfor forslag og innspill til hvordan de bør gå frem strategisk for å unngå å miste fokuset på mangfold og inkludering etter endt prosjektperiode.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i NBU;

  • Gjennomføre en GAP/situasjonsanalyse av eksisterende arbeid rundt mangfold og inkludering. Dette kan innebære å se på mulige barrierer skeive kan oppleve i møte med NBU.

  • Utarbeide et fremtidig målbilde for implementering av tematikk; mangfold og inkludering 2 år frem i tid. Dette kan f eks. gjøres gjennom en workshop.

  • Utarbeide en konkret handlingsplan for 2025 med prioritering og timing for hvordan NBU kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde. Dette kan blant annet omfatte intern og ekstern kommunikasjon i organisasjonen.

Christine Jasmine Karud Lund,
Pro bono-prosjektleder

Ivar Holven Øydvin,
Pro bono-konsulent

Kathrine Moe Boye,
Pro bono-konsulent

Maria Lind Kvanmo,
Pro bono-konsulent

Marius Pettersen,
Pro bono-konsulent

Carl Torvund,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Likestilling mellom kjønnene
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en gap-analyse

En gap-analyse er et verktøy som undersøker avstanden mellom dagens og fremtidens situasjon.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.