Om organisasjonen

Dissimilis

Ønsker du å være med på å arbeide for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker? Dissimilis jobber med nettopp dette og bidrar slik til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. Gjennom aktiviteter tar Dissimilis målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.

Paraplyorganisasjonen, Dissimilis Norge, ble opprettet i 1992 for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet. Det er nå 100 grupper og 1025 Dissimilisartister som er medlemmer på landsbasis. I tillegg kommer Dissimilis nasjonale kompetansesenter med et bredt kulturtilbud for mennesker i alle aldre. Senteret har en tredelt virksomhet; fra tilrettelagte aktivitetstilbud på regionalt nivå, til kompe­tanseformidling, arrangementer, konserter og forestillinger nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Prosperateamet skal hjelpe Dissimilis med å utvikle en strategi med formål om å finne felles verdier og målsettinger for Dissimilis Norge og Dissimilis nasjonale kompetansesenteret. Det ble startet en utarbeidelse av en strategiprosess i 2019, men denne stoppet opp under Covid-19. Målet vil være at Prosperateamets strategiutarbeidelse og anbefalte målsettinger vil tilrettelegge for at organisasjonen kan etablere enda sterkere tilbud og heve kompetansen. Prosjektteamet skal i nært samarbeid med nøkkelpersoner i Dissimilis:

  • Formulere visjon, misjon og strategi.
  • Utarbeide et fremtidig målbilde 3 år frem for organisasjonen.
  • Lage en konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing for hvordan Dissimilis kan arbeide strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde.

Hilde Granmo,
Pro bono-prosjektleder

Marta Prerovska,
Pro bono-konsulent

Therese Engen,
Pro bono-konsulent

Fatima Dominguez,
Pro bono-konsulent

Kari M. Fremme,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.