"Bassenget" Samarbeidsprosjekt, Stavanger

Foreningen !les og Leser søker bok, Oslo

Dissimilis, Oslo

Bergen Internasjonale Kultursenter, Bergen

X-Ray: Er det plass for meg?, Oslo

Bærum internasjonale hus, Oslo

Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening, Telemark

Kulturbanken Bryne, Stavanger

Norges Bygdekvinnelag, Oslo

Foreningen !les/Leser Søker Bok, Oslo