Om organisasjonen

Historie er identitetsdannende, vår identitet formes av tradisjon og røtter. Gjennom å forstå fortiden kan vi lære av feil, inspireres av gode løsninger og skape vekst og fremgang.

Lier Bygdetun er et sted der historie står i sentrum. Her kan du legge alt det moderne bak deg og få oppleve en oase fra fortiden. Her kan generasjoner komme sammen for å oppleve lokalhistorien til Lier i et levende miljø. På Lier Bygdetun finner man 12 godt bevarte bygninger, samt et flott uteområde. I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement og de har kafé, utstilling og verksted.

Lier Bygdetun har siden 1998 blitt bygget opp og drevet med stor dugnadsinnsats, og har 14 årsverk fra ca. 60 frivillige og 3,25 årsverk fra fire ansatte. Samlet har de rundt 30.000 besøkende hvert år. De er nå i gang med en transformasjonsfase hvor de går fra å være en byggegrop i vekst til å bli en etablert formidlingsarena. I den sammenheng skal Prosperastiftelsen bistå med organisasjonsutvikling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Det er mange viktige interessenter i arbeidet til Lier Bygdetun: styret, frivillige, ansatte, Lier Kommune og Lier Historielag. Lier Bygdetun har behov for å utvikle et felles målbilde som er samlende for de ulike interessentene, og som understøtter arbeidet med å videreutvikle Lier Bygdetun til en sentral formidlingsarena.

Pro bono-teamet skal:

  • Kartlegge dagens nåsituasjon innenfor organisering, struktur og behov

  • I samarbeid med nøkkelpersoner kom frem til en felles målbilde

  • Vurdere om det er behov for justeringer av organisering, fasiliteter, rutiner, visjon, misjon og strategi for å kunne arbeide frem mot ønsket målbilde

  • Lag en prioritert handlingsplan for 2025 med konkrete anbefalinger for fremtidig organisering

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, strategi, erfaring innen endringsledelse, prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Martha Sofi Dragsund Kristoffersen

Administrasjonsleder
97 95 90 13
martha@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Drammen
  • Oppstart Oppstart august, 3 mnd.
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik setter du SMARTe mål for din virksomhet

Når visjon og misjon for virksomheten er definert, er det viktig å formulere noen gode mål. En metode som ofte brukes for å sette gode mål er SMART.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.