Økt mangfold i frivillige organisasjoner, Akershus, Oslo

Naturvern-forbundet, Trondheim

Kirkens SOS, Oslo

Fontenehuset Bergen, Bergen

Norges Miljøvernforbund, Bergen

Naturvernforbundet, Oslo