Om organisasjonen

“Alt er så klokt innrettet i naturen, at det er en fornøyelse å tenke på det” H.C. Andersen.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer. Naturvernforbundet arbeider for å forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og all menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet. Sekretariatet holder til i Oslo, men har egne fylkeskontorer med heltidsansatte i Bergen, Stavanger, Trondheim, Nordland/Finnmark, og Kragerø.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

I Sverige og Danmark har man henholdsvis 200 000 og 130 000 medlemmer. Norge med sine 37 000 medlemmer ligger lavt, også når det justeres for antall innbyggere. Hva kan være årsaken til dette? Naturvernforbundet har som mål for 2024 å runde 45 000 medlemmer. Innen 2030 er målet å ha en mangfoldig medlemsmasse som gjenspeiler befolkningen.

Naturvernforbundet har derfor behov for en nasjonal rekrutteringsstrategi for å realisere måloppnåelsen for perioden 2024-2030. Teamet skal ikke gjennomføre selve rekrutteringen.


Teamet skal:

  • Med utgangspunkt i eksisterende data, gjøre en analyse av dagens rekrutteringsarbeid.
    • Ved manglende info, gjennomføre supplerende kartlegginger.

  • Utarbeide forslag til en overordnet nasjonal rekrutteringsstrategi mot 2030, med konkrete anbefalinger til framgangsmåter og tiltak. Spørsmål som eksempelvis kan belyses;
    • Hvilke rekrutteringsarenaer bør Naturvernforbundet satse på? Hvordan bør man gå fram, og hva skal opp- og nedprioriteres? Hvilke effekter ønsker man å oppnå av en rekrutteringsstrategi?

  • Utarbeide en konkret handlingsplan for hvordan nå målet for rekruttering for 2024.

Anne Heyerdahl,
Prosjektleder

Gro Storedal,
Konsulent

Anders Bakke Ingebritsen,
Konsulent

Tove Mowé,
Mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi til alle
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Stoppe klimaendringene
Livet i havet
Livet på land

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.