Om organisasjonen

Til alle landkrabber, sjøulker og kystkultur-entusiaster! Bli med å klekke ut en genial plan for å engasjere ungdom til å bli en del av Kysten Ung.

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 og har siden da engasjert seg i en rekke aktiviteter og prosjekter for å ta vare på kystens materielle og immaterielle kulturarv.

Organisasjonens aktiviteter består av restaurering og vedlikehold av tradisjonelle båter, bygninger, naust og fyrstasjoner.

Pensjonerte båter egner seg ypperlig til fritidsbruk, rekreasjon og friluftsliv. Forbundet KYSTEN jobber målrettet med å gi barn og ungdom gode opplevelser ved og på sjøen, og kjennskap og tilhørighet til sin lokale kystkultur.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Forbundet KYSTEN har i dag en medlemsmasse med høy gjennomsnittsalder. Av samtlige medlemmer er ca 110 ungdomsmedlemmer ( 13-26 år). Kystlagene rundt i Norge trenger nye og yngre medlemmer om de skal overleve i framtiden.

Prosperastiftelsens team skal hjelpe Forbundet KYSTEN med en strategi for hvordan man kan sikre rekruttering av yngre medlemmer til Forbundet KYSTEN og til kystlagene langs kysten.

Målet med prosjektet er: 

  1. Et tydelig strategi, plan og målsetting for ungdomsarbeidet

  2. På sikt flere unge medlemmer i Forbundet KYSTEN og i de enkelte kystlagene

  3. Sikre at Forbundet KYSTEN vil leve videre gjennom flere generasjoner

Ønsket kompetanse

Prosjektlederforretningsutvikling, strategi, markedsføring, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Oslo
  • Oppstart Oppstart august/september , 3 mnd varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik lager du Personas

Personas er en fiktiv beskrivelse av en typisk kunde i din målgruppe. For å skape en god tjeneste, er det viktig å ha detaljert kjennskap til de som skal benytte tjenesten/produktet ditt.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.