Om organisasjonen

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer, 3700 i Trøndelag, og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Prosperastiftelsen skal hjelpe Naturvernforbundet i Trøndelag med å bedre forstå medlemmenes medlemsreise, og særlig intensjon og motivasjon til å engasjere seg.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

For 3 år siden ble det gjennomført en medlemsundersøkelse hvor resultatene viste at ⅓ av medlemmene indikerte intensjon om å øke sitt engasjement. Besvarelsen på dette punktet var helt uforpliktende og det ble ikke spurt utdypende spørsmål. Langt færre enn dette engasjerer seg og nå ønsker derfor Naturvernforbundet å bedre forstå dagens medlemmers motivasjon til å være med.

Kan det eksempelvis skyldes at mange medlemmer har en oppfatning om at verv og aktiviteter innebærer mer arbeid enn det i realiteten gjør? Hvordan kan man i så fall kommunisere dette på en forståelig og motiverende måte?

Gjennom å kartlegge medlemmenes motivasjon til å engasjere seg, er målsettingen med prosjektet å rekruttere flere medlemmer, samt bedre ivareta de eksisterende.

Rita Aursøy,
Pro bono-prosjektleder

Lise Damm Søvasli,
Pro bono-konsulent

Line Diemer Lyng Jørgensen,
Pro bono-konsulent

Mona Lundereng,
Pro bono-konsulent

Gunn Elin Trettsveen,
Pro bono-konsulent

Tove Johnsen,
Pro bono-prosjektmentor

Ståle Sand Kalkvik,
Pro bono-ressurs

Prosjekt med fokus på

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Stoppe klimaendringene
Livet på land

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.