Om organisasjonen

Fontenehuset Bergen er ett av 22 Fontenehus i Norge, organisert under fellesparaplyen Clubhouse International – som ble stiftet i New York i 1948. Det er i dag over 300 hus fordelt på 33 land.

Fontenehuset Bergen ble etablert i 2007, og er en frivillig organisasjon som gjennom sin virksomhet driver et klubbhus for mennesker med psykiske utfordringer. Her fokuseres det på det friske i mennesket og på mestringsopplevelsen ved å utføre arbeidsoppgaver. Fontenehuset Bergen har i dag 6 ansatte og 548 medlemmer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å rekruttere flere medlemmer med flerkulturell bakgrunn. I dag er ca. 5 % av medlemmene fra den målgruppen.

Prosjektet skal levere følgende:

  1. Gjennomføre en analyse av dagens modell i forhold til temaet for prosjektet ved bruk av f.eks en SWOT. Nøkkelord kan være innhold i tilbudet, kommunikasjon, fokus, eksisterende medlemsmasse osv.

  2. En kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere, både offentlige og private.

  3. En handlingsplan for rekruttering av nye medlemmer.


Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Øke antallet medlemmer med flerkulturell bakgrunn.

  2. Strukturere samarbeidet med andre organisasjoner i forhold til målgruppen.

  3. En bedre kommunikasjon rettet mot den aktuelle målgruppen.

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Utrydde fattigdom
God utdanning
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.