Om organisasjonen

Fontenehuset Bergen er ett av 22 Fontenehus i Norge, organisert under fellesparaplyen Clubhouse International – som ble stiftet i New York i 1948. Det er i dag over 300 hus fordelt på 33 land.

Fontenehuset Bergen ble etablert i 2007, og er en frivillig organisasjon som gjennom sin virksomhet driver et klubbhus for mennesker med psykiske utfordringer. Her fokuseres det på det friske i mennesket og på mestringsopplevelsen ved å utføre arbeidsoppgaver. Fontenehuset Bergen har i dag 6 ansatte og 548 medlemmer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å rekruttere flere medlemmer med flerkulturell bakgrunn. I dag er ca. 5 % av medlemmene fra den målgruppen.

Prosjektet skal levere følgende:

  1. Gjennomføre en analyse av dagens modell i forhold til temaet for prosjektet ved bruk av f.eks en SWOT. Nøkkelord kan være innhold i tilbudet, kommunikasjon, fokus, eksisterende medlemsmasse osv.

  2. En kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere, både offentlige og private.

  3. En handlingsplan for rekruttering av nye medlemmer.


Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Øke antallet medlemmer med flerkulturell bakgrunn.

  2. Strukturere samarbeidet med andre organisasjoner i forhold til målgruppen.

  3. En bedre kommunikasjon rettet mot den aktuelle målgruppen.

Ole Georg Hoaas,
Pro bono prosjektleder

Eva Mikkelsen,
Pro bono-konsulent

Per-Arne Hvidsten Larsen,
Pro bono-konsulent

Ashura Kayupayupa,
Pro bono-konsulent

Ingelin Handeland Føllesdal,
Pro bono-konsulent

Anne-kathrine Torvund,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Utrydde fattigdom
God utdanning
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.