Økt mangfold i frivillige organisasjoner, Akershus, Oslo