Om organisasjonen

“Vår sønn er en ung gutt med minoritetsbakgrunn og nedsatt mental og fysisk fungering. Han er sliten lenge med sosial angst grunnet sine store utfordringer. Det prosjektet på Xray gir vår sønn mye glede og mulighet til å møte andre som i ligne livsituasjon. Det er viktig kulturplass hvor vår sønn utvikler sine interesse og blir hvem han vil, kan, og ønsker. Han kommer hver gang med stor smil og stolt av selv fra Xray.” Mor til deltaker.

X-Ray er både en fritidsaktivitet og arena for arbeidstrening for målgruppen. Gjennom at deltakerne får uttrykke seg kunstnerisk, legger X-Ray til rette for at de får en meningsfull fritid, en selvstendig stemme i samfunnet, og for noen et grunnlag for å bli en del i det profesjonelle etablerte kulturlivet. Utøvende kunst er et virkemiddel for positiv psykisk og fysisk helse i form av god livskvalitet, mestring, identitet, trygghet og sosial tilhørighet.

Profesjonell kunstfaglig veiledning er avgjørende for at deltakerne får skape gode kunstverk og integreres i det etablerte kulturlivet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

X-Ray samler en rekke ulike prosjekter, initiativer og aktiviteter. De har fått til mye bra med små ressurser og er en svært viktig arena for deltakerne sine. Samtidig er driften nokså sårbar når det kommer til personavhengighet og økonomisk uforutsigbarhet. X-Ray har i dag en prosjektleder i en 40% stilling og frivillige bidragsytere.

Målet med prosjektet er at X-Ray finner fram til en god organisering av prosjektet videre og at verdien enklere kan beskrives og formidles utad. For å komme dit, kreves både innsikt i dagens situasjon, kartlegging av muligheter, og strategiske valg og prioriteringer.

Teamet skal derfor i tett samarbeid med nøkkelpersoner i X-Ray:

- Kartlegge dagens driftsmodell med hensyn til organisasjonsform og personavhengighet.

- Foreslå forbedringer som gjør organisasjonen mindre personavhengig.

- Nedfelle X-Rays unike konsept slik at det tydeliggjøres og kan brukes i kommunikasjon utad.

- Utarbeide en handlingsplan med prioritering og timing for det neste året.

Birgit Opland,
Pro bono-prosjektleder

Gaute Kokkvoll,
Pro bono-konsulent

Kerstin Silvia Syba,
Pro bono-konsulent

Bård Nordby,
Pro bono-konsulent

Lise Viken,
Pro bono prosjektmentor

Henning Heitmann,
Pro bono ekstern ressurs

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.