Om organisasjonen

Mestizo er en viktig møteplass som bidrar til inkludering gjennom musikk, mat og eventer.

Mestizo skaper rom og tilrettelegger for at mennesker møtes og tar del i hverandres kulturer. Midt på Tøyen ligger lokalet og her åpner de til stadighet opp for arrangementer. Ved å samle folk med ulik bakgrunn har Mestizo skapt en plass der isen blir brutt og et inkluderende fellesskap har vokst frem. Det skal være trygt å uttrykke sine meninger og man skal føle seg hjemme.

Tidligere har Latin-amerikansk kultur stått i fokus i en del av arrangementene, men Mestizo har besøk av mennesker fra hele verden. Dette flerkulturelle perspektivet ønsker Mestizo nå å styrke, i alle ledd. Prosperastiftelsen skal bistå Mestizo med forslag til en bærekraftig driftsmodell.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Mestizo har drevet tilbudet i Oslo siden 2004 basert på stor frivillig innsats og uten faste inntekter.

For 6 måneder siden ble Mestizo stiftet som forening. De ønsker å bli en mer profesjonell organisasjon med et bredere fokus, som åpner opp for deling av flere kulturer.

For å lykkes med den nye organiseringen trenger de et fundament som sier noe om hvem de er og hva de skal fokusere på i tiden fremover. Målet for dette prosjektet er at Mestizo får en bærekraftig driftsmodell og at de på sikt kan tydelig formidle hva Mestizo er og dermed få flere til å ta del i deres organisasjon.

Pro-bono teamet skal gjennom innsiktsarbeid og i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Mestizo;

  • Kartlegge dagens aktiviteter og målgruppe, hva er Mestizo og for hvem?

  • Utarbeide en konkret handlingsplan for god organisering av Mestizos virksomhet videre på kort sikt:
    • Hvem gjør hva: rollefordeling for styre/leder/nestleder/frivillige, organisasjonkart

    • Vurdere om dagens vedtekter bør justeres

Klaus Breivik,
Pro bono-prosjektleder

Jørgen Sande Lysa,
Pro bono-konsulent

Oddny Sergja,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.