Om organisasjonen

SSO er en arrangør, og arena for egenorganisert aktivitet, som arbeider for å fremme hiphop-kulturen i Norge gjennom arrangementer med streetdance i fokus. Fremgangsmåten er å skape plattformer for deling, utveksling, og utvikling gjennom festivaler, battles, fritreninger, forestillinger, og panelsamtaler. Målet er å inspirere barn, unge, amatører og proffe innen streetdance til egenutvikling, kunstnerisk utveksling, og kunnskapsdeling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Hvordan går man frem når man har vokst seg ut av sine nåværende klær? SSO har gjennom sine 14 år etablert seg som en ledende kunnskapsorganisasjon for streetdance. De er klare til å løfte organisasjonen til et nytt nivå, og tenke mer langsiktig for å sikre videre vekst og kontinuitet.

Pro bono-teamet skal

  • Kartlegge dagens driftsmodell, arbeidsmåte, og organisasjonsstrategi. Det er allerede gjort en SWOT-analyse man kan ta utgangspunkt i.

  • Sammen med nøkkelpersoner i SSO, utarbeide en strategi for de neste 3 årene med noen konkrete mål, og en handlingsplan for det første året.
    • Man kan blant annet se på arbeidsmåten, aktiviteter, og suksesskriteriene for at organisasjonen skal fungere på lengre sikt.

  • I tillegg skal teamet bistå med tips i utarbeidelse av søknader som skal sendes ut før 1. april.

Knut Anders Gjersøe,
Pro bono-prosjektleder

Ståle Lindblad,
Pro bono-konsulent

Erling Andrés Falch,
Pro bono-konsulent

Morgan Andersson,
Pro bono-konsulent

Thea Haugan,
Pro bono-konsulent

Marie Bjerkestrand Midthun,
Pro bono-konsulent

Hege Aamotsmo,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.