"Fra offer til kriger", Stavanger

Blå kors steg for steg yngre målgruppe 2023, Stavanger

Kulturbanken Bryne, Stavanger

Forandringshuset Stavanger, Stavanger

Fontenehuset Stavanger, Stavanger