Om organisasjonen

Den nyopprettede samfunnsavdelingen ønsker å bruke sin kraft via fotballen som verktøy til å være en samfunnsbygger. 

Avdelingen jobber idag med blant annet prosjektene Gatelaget og Fotballøftet. De ønsker å være tett på for å kunne bidra med å løse ulike utfordringer i bybildet.

Viking Fotball er en markant lokal og regional aktør som mange ønsker å samarbeide med. Derfor har de mange muligheter for ulike samarbeid med lokalt næringsliv, lag og foreninger. Når klubben skal gjøre sine prioriteringer på hva de skal fokusere på, ønsker de å ha tilgjengelig en strategi som hjelper dem med effektive og målrettede beslutninger.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er en strategi for samfunnsavdelingen slik at de kan bidra effektivt for å løse regionens utfordringer.

Med utgangspunkt i Viking Fotballs egen prioritering av bærekraftsmål, skal teamet i tett samarbeid med nøkkelpersoner i klubben:

  • Lage en situasjonsanalyse av arbeidet Viking Fotball gjør i dag og kategorisere aktivitetene mot de aktuelle bærekraftsmålene

  • Innhente tilgjengelig informasjon om de utfordringene Stavanger by står i og kategorisere mot de aktuelle bærekraftmålene

På basis av pkt. 1 og 2.

  • Lage et målbilde 3 år frem i tid for klubbens nyopprettede samfunnsavdeling

  • Lage en handlingsplan med prioritering og timing for hvordan klubben kan jobbe målrettet mot det definerte målbildet


Aina Løhre,
Pro bono-prosjektleder

Frøy Helle,
Pro bono-konsulent

Rita Grødeland,
Pro bono-konsulent

Kristian Ebbesen Fjelde,
Pro bono-konsulent

Milena Suboticki,
Pro bono-konsulent

Unn Helgesen Linde,
Pro bono-konsulent

Bjørn Erik Sampson,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Utrydde fattigdom
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.