Om organisasjonen

ROS Rogaland – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Om lag 88 000 personer lever med spiseforstyrrelser i Norge i dag. Nær halvparten av alle sykdomstilfeller rammer unge under 30 år, og om lag 3 av 4 er kvinner. Det er store mørketall når det gjelder gutter/menn. Spiseforstyrrelser kan ødelegge liv, både for den det gjelder og de pårørende. ROS er en gratis rådgivningstjeneste for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

ROS Rogaland har i dag tre ansatte og 80 på venteliste. De er den avdelingen i Norge som har lavest lokal økonomisk finansiering. I 2021 hadde avdelingen i Rogaland 1865 henvendelser, som var en økning på 55 % fra 2020. ROS har hovedsakelig vært finansiert gjennom offentlige støtteordninger, men har på bakgrunn av den sterke veksten de siste årene begynt å se på mulighetene til komplementær støtte fra det private næringsliv. De har i 2022 for første gang fått mindre beløp fra næringslivet i Rogaland, men Helse Vest og Stavanger Kommune er de største bidragsyterne. For å kunne sikre dagens drift, og i tillegg hjelpe enda flere, vil det være viktig for ROS Rogaland å få på plass flere næringslivssamarbeid. Prosperastiftelsen skal hjelpe ROS Rogaland med salgsstrategi mot næringslivet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

ROS Rogaland ønsker hjelp til å nå bredt ut til næringslivet i Rogaland med det formål å få til fruktbare samarbeid som kan komme begge parter til gode og som kan generere økonomisk bistand til avdelingen. En mer stabil og prosjektuavhengig økonomi vil muliggjøre utvikling av avdelingen og dens virksomhet.

Teamet skal hjelpe ROS Rogaland med en salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot eksisterende og nye samarbeidspartnere i næringslivet. Teamet skal kartlegge hvordan ROS Rogaland kan jobbe målrettet mot næringslivet og etablere flere samarbeidspartnere med utgangspunkt i næringslivets samfunnsansvar:

  • Kartlegge ROS Rogalands nåværende næringslivssamarbeid og utfordringer knyttet til dette.
  • Utarbeide en stakeholderanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med ROS Rogalands virksomhet og verdier
  • Utarbeide en salgsstrategi for å øke fokuset på næringslivssamarbeid
  • Spisse ROS Rogalands budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet og blir en preferert samarbeidspartner
  • Lage en powerpoint-presentasjon som skal bli brukt til å fortelle om ROS Rogaland til ulike aktører og interessenter i næringslivet
  • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for implementering av salgsstrategien mot næringslivet

Karen Elisabeth Ramsland,
Pro bono-prosjektleder

Rolf Olavesen,
Pro bono-konsulent

Kenneth Værsland,
Pro bono-konsulent

Anja B. Taksdal,
Pro bono-konsulent

Magnus Sandbu,
Pro bono-konsulent

Daniel Abicht,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.