Om organisasjonen

“Reis til Norge, der får alle jobb!”

Mange av våre arbeidsinnvandrere kommer til Norge med nettopp denne forventningen, og blir fort veldig skuffet.

Midt i hjertet av Stavanger har Caritas sitt ressurssenter hvor de driver gratis veiledning for innvandrere. Deres største målgruppe er arbeidsinnvandrere. På senteret er det frivillige erfaringskonsulenter som forteller, på ulike morsmål, om det å være ny i Norge og bli inkludert i samfunnet. Caritas driver også språkkurs, kulturopplæring, juridisk veiledning og har ulike aktiviteter. Målet er at innvandrere skal få en god start i Norge, bli godt integrert i samfunnet og derigjennom være en ressurs for seg selv og andre.

Caritas har vært i stor vekst og ønsker å vokse videre. For å klare dette må de bli mer synlig i Stavanger regionen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Caritas Stavanger har behov for en kommunikasjonsplan for å få en bedre kjennskap om sitt arbeid. Teamet skal i samarbeid med Caritas ansatte:

 • Med utgangspunkt i eksisterende data med fokus på 2024, gjøre en analyse av dagens kommunikasjon(nettside, presentasjoner, materiell).

 • Finne gode brukerhistorier som kan gi inspirasjon og vise nytten av Caritas sitt tilbudet

 • Utarbeide forslag til en kommunikasjonsplan for 2025, med konkrete anbefalinger til framgangsmåter og tiltak. Spørsmål som eksempelvis kan belyses;

 1. Hvilke kommunikasjonskanal bør Caritas Stavanger satse på?

 2. Hvordan bør man gå fram, og hva skal opp- og nedprioriteres?

Målet for prosjektet

Caritas vil bli kjent og synlig for både deltakere, samarbeidspartnere og frivillige. De ønsker et konkret budskap som når målgruppene på en mer direkte måte.


Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Research/Analyse
 • Strategi/organisasjonsutvikling
 • Erfaring med frivillig arbeid
 • Kommunikasjon
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Stavanger
 • Oppstart Oppstart i midten av september, 3 mnd varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik planlegger du ditt markeds- og salgsarbeid

En salgstrakt er en systematisk, iverksatt plan for å identifisere – tiltrekke – engasjere – samhandle – ivareta kunder.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.