Om organisasjonen

Landsbyen Randaberg sliter med levekårsutfordringer som inaktivitet og utenforskap blant ungdom. Færre deltar på fritidsaktiviteter og ungdommen savner en felles møteplasser hvor de kan utfolde seg både fysisk, sosialt og kreativt. Dermed skal ”Bassenget” bygges!

Frivilligsentralen har samlet gode krefter på Randaberg for å lage regionens beste og kuleste ungdomsklubb! Det nedlagte bassenget på Harestad skole skal bli et bygg for ungdommen. Kommunen har engasjert arkitekt og et kompetent team for å få et forskriftsmessig og tilpasset bygg. Så er det samarbeidsorganisasjonene sin oppgave å fylle huset med aktiviteter og utstyr slik at dette blir et samlingssted for alle!

Sparebankstiftelsen SR-bank har utviklet en metode “FOR ALLE” for å skape samarbeid på tvers av organisasjoner og offentlige aktører for å gi et bedre fritidsaktivitet-tilbud til barn og unge og unngå at ungdom faller utenfor. 

Organisasjonene som samarbeider for å lage ungdomsklubben “Bassenget” er Sanitetsforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Randaberg fotball, Ventilene Viste Strandhotell (Kirkens Bymisjon), Grødem og Randaberg menighet og ungdomsrådet. Frivilligsentralen i Randaberg bidrar med "å trekke i tråder" slik at Randaberg sine organisasjoner skal få et felles ungdomshus så fort som mulig. De håper på innflytting og oppstart i slutten av 2024.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

“Bassenget”er i startfasen og drives i dag av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med medlemmer fra samarbeidsorganisasjonene. Det er viktig at “Bassenget” får organisatoriske rammer som tydeliggjør ansvarsfordeling, roller og rutiner. Det er ønskelig med en samarbeidsmodell via “FOR ALLE” satsingen for å styrke konseptet.

Prospera-teamet skal hjelpe “Bassenget” å legge til rette for et godt, effektivt og langsiktig samarbeid mellom de deltakende aktørene ved å:

 • Kartlegge hovedaktørenes arbeid med barn og unge, hvilke tiltak de tilbyr og hvem de når med tiltakene sine

 • Fasilitere en workshop med organisasjonene, der målet er å få oversikt over deres styrker/ ressurser/ kompetanse, samt behov/muligheter/ønsker for å nå målet med et inkluderende tilbud for ungdom.

 • Basert på kartleggingen, vurdere hva som vil være mest egnet samarbeidsmodell. Se blant annet på den formelle styringsstrukturen, hvem som skal være ansvarlig prosjektleder, rutiner, ansvarsfordeling og rammer.Foreslå anbefalinger og rutiner til driften av “Bassenget” ved å bruke ressursene til samarbeidsorganisasjonene.

 • I samarbeid med mottaker lage en fremdriftsplan fra åpning med mål og aktiviteter for det første året.

Målet med prosjektet:

Er at organisasjonene skal få på plass et velfungerende og bærekraftig samarbeid rundt driften av “Bassenget” slik at de kan dra nytte av komplementære styrker og ressurser for å lage et inkluderende tilbud for ungdom med ulike interesser. Ved å arbeide sammen kan organisasjoner ofte oppnå mer enn de kunne ha gjort på egen hånd, og levere en bedre inkluderende samlingsplass for ungdom.

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Organisasjonsutvikler
 • Erfaring med prosesser med etablering av samarbeid
 • workshop/fasilitator
 • Erfaring med ungdom/frivillig arbeid
 • Prosjektmentor


Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Stavanger
 • Oppstart Oppstart i august, 3 mnd. varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.