Om organisasjonen

Friminutt i hode!” Slik beskriver en bruker hos No Limitation hva trening gir han. Samtaler og terapi er ikke nok for han som har levd med tunge rusproblemer. I etterverns tilbudet hos No Limitation føler han seg inkludert og får hjelp til å holde fokus og takle hverdagen bedre. De setter seg også et felles mål og målet er ikke mindre enn å sykle Trondheim- Oslo!
No Limitation jobber med styrking av psykisk helse og livsmestring. De tilbyr blant annet et medarbeiderprogram som inkluderer fysisk aktivitet, arbeidstrening, individuell veiledning, gruppeterapi, mestring og selvhjelp samt sosialt fellesskap. De har i 2023 fått seg et eget hus med treningssenter, kantine og en felles storstue for sosiale aktiviteter.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

No Limitation har opplevd at inntekter fra tilskudd gir uforutsigbar drift. De har en drøm om å bli selvfinansiert i løpet av 3 år. De ønsker derfor hjelp til å vurdere økonomien i de ulike tjenestene sine.

Organisasjonen har tatt del i forskning og har omfattende innsikt materiell som teamet vil få tilgang til.

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i No limitation:

  • Kartlegge dagens tjenestetilbud(situasjonsanalyse) og

  • Gi en anbefaling på hvilke tjenester som bør prioriteres

  • Spisse konsept og budskapet for de aktuelle tjenestene

  • Utarbeide en innsalgspresentasjon og one-pager for bruk i møte med aktuell målgrupper.

Even Hallås,
Pro bono-prosjektleder

Daniel Joachim H. Kleiven,
Pro bono-konsulent

Morten Thu Kure,
Pro bono-konsulent

Filip Golimo- Gahnstrøm,
Pro bono-konsulent

Roar Fjeldheim,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.