Om organisasjonen

En psykt bra “arbeidsplass”- Gjør veien tilbake litt kortere. Fontenehuset Stavanger har rom for de som står utenfor arbeidslivet! På Fontenehuset i Stavanger tilbyr de tilrettelagt arbeid gjennom en arbeidsorientert dag og medlemmer av huset jobber frivillig. Her jobber man sammen som kollegaer (ansatte og medlemmer) i et sosialt arbeidsfellesskap. 

Tilbudet er for folk som har, eller har hatt, psykisk helseutfordringer. Fontenehuset driftes i fellesskap gjennom en arbeidsorientert dag. De ansatte bistår også med støtte i møter med Nav, DPS eller følge til lege/tannlege etc. 

Målet for Fontenehuset er å få medlemmer som vil og kan, tilbake til lønnet arbeid og/ eller utdanning.

Fontenehus er et internasjonalt konsept, og er godkjent etter Fontenehus modellen til CI (Clubhouse International). Det er rundt 400 hus globalt, fordelt på 34 land. Fontenehuset Stavanger er et av 23 Fontenehus i Norge, og Stavanger startet som det første hus i Norge i 1995. Fontenehuset Stavanger har 240 medlemmer og har 5 ansatte.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Fontenehuset Stavanger ønsker hjelp til å finne nye måter å finansiere driften. Det er ønskelig at det er mer forutsigbarhet. Målet er å ha en trygg finansiell plattform. Fontenehuset Stavanger er i dag finansiert gjennom støtte fra Stavanger kommune og Helsedepartementet og noe fra lokalt næringsliv.

Prosjektteamet skal:

  • Kartlegge dagens inntektskilder og vurdere potensialet for mer langsiktige samarbeid, feks flerårige avtaler.

  • Identifisere evt. hindringer og suksesskriterier i arbeidet med finansiering

  • Kartlegge potensielle alternative inntektsstrømmer og rangere disse etter hva som kreves av ressurser.

  • Lage en enkel "salgspitch" (feks. one-pager) for Fontenehuset med budskapet basert på brukerhistorie.

  • Utarbeide en konkret handlingsplan for 2024. Inklusiv et konkret årshjul for 2024 med oversikt på hvor og når Fontenehuset kan søke støtte hos aktuelle aktører.

Zhong W. Wang,
Pro bono-prosjektleder

Bodil Lande,
Pro bono-konsulent

Ancy Archana Vidyadharan,
Pro bono-konsulent

Egil Alv Andreassen,
Pro bono-konsulent

Ivar Munthe,
Pro bono-konsulent

Henning Helgeland,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.